Allgon AB slutför det offensiva omstruktureringsprogrammet 2016 och reserverar kostnaderna i det fjärde kvartalet

Allgon AB meddelar idag att man slutför omstruktureringsprogrammet för Åkerströms Björbo AB som pågått under 2016 och reserverar kostnader uppgående till 3,6 MSEK för helåret, vilket belastar fjärde kvartalet 2016. Utöver detta görs lagernedskrivningar om 2,1 MSEK efter rationaliseringar av produktportföljen och utgående reservdelar.

Åkerströms Björbo AB har i omstruktureringsprogrammet reducerat personalen med 15 personer och effektiviserat processerna och får därigenom en beräknad årlig besparing om 5 MSEK med direkt effekt redan under 2017.

Kontakt:

Johan Hårdén
Allgon AB
Tel.0733 859219
E-post: johan.harden@allgon.se

Denna information är sådan information som Allgon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Allgons kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 klockan 08.30. 

Om oss

Allgon är en svensk bolagsgrupp som utvecklaroch levererar trådlösa kommunikationslösningar för industriella och robusta miljöer på den globala marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar