Allgon AB slutför det offensiva omstruktureringsprogrammet 2016 och reserverar kostnaderna i det fjärde kvartalet

Allgon AB meddelar idag att man slutför omstruktureringsprogrammet för Åkerströms Björbo AB som pågått under 2016 och reserverar kostnader uppgående till 3,6 MSEK för helåret, vilket belastar fjärde kvartalet 2016. Utöver detta görs lagernedskrivningar om 2,1 MSEK efter rationaliseringar av produktportföljen och utgående reservdelar.

Åkerströms Björbo AB har i omstruktureringsprogrammet reducerat personalen med 15 personer och effektiviserat processerna och får därigenom en beräknad årlig besparing om 5 MSEK med direkt effekt redan under 2017.

Kontakt:

Johan Hårdén
Allgon AB
Tel.0733 859219
E-post: johan.harden@allgon.se

Denna information är sådan information som Allgon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Allgons kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 klockan 08.30. 

Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Dokument & länkar