Allgon har tillträtt Åkerströms och tillsätter ny VD

Styrelsen i Allgon AB (publ), tidigare Smarteq AB (publ.) har utnyttjat bemyndiganden lämnade på extra stämma den 4 januari 2016 innebärandes att Allgon emitterat 405 169 687 aktier och 24 369 231 teckningsoptioner. Aktierna och teckningsoptionerna har i enlighet med stämmans beslut utgjort betalning för förvärvet av Åkerströms Intressenter AB (Åkerströms) med dotterbolag. Allgon har således slutfört förvärvet och tillträtt Åkerströms som nu ett helägt dotterbolag till Allgon.

Åkerströms producerar produkter för radiostyrning av industriella och mobila applikationer och omsätter cirka 80 miljoner kronor.

Ny VD för Åkerströms blir Tommy Larsson som tillträder sin tjänst den 1 februari 2016.  Tommy är bosatt i Falun och kommer närmast från Mockfjärds Fönster där han varit VD.

Det känns väldigt bra att vi har slutfört affären och redan nu tillsatt ny VD. Allgongruppen har ett tydligt fokus på att utveckla dotterbolagen och Åkerströms har en mycket intressant marknad som de verkar på. Inom Allgongruppen har vi en strategi att växa organiskt, samt att förvärva etablerade och utvecklingsbara företag som tillverkar och säljer trådlösa produkter och system”, säger Johan Hårdén, CEO Allgon.

Mer info

Allgon AB

CEO Johan Hårdén

Tfn. 0733 859 219

E-post : johan.harden@allgon.se

Johan Hårdén, VD
Tel: 0733 859 219
E-post: johan.ha rden@allgon.se

Om oss

Allgon är en svensk bolagsgrupp som utvecklaroch levererar trådlösa kommunikationslösningar för industriella och robusta miljöer på den globala marknaden.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia