Allgon har tillträtt aktierna i Satmission AB

Styrelsen i Allgon AB (publ) har utnyttjat bemyndigandet om nyemission av aktier som lämnades på årsstämman den 4 maj 2017, vilket innebär att Allgon har emitterat 1 417 004 B-aktier till ett pris om 12,35 kr per aktie. Nyemissionen av aktierna utgör en del av förvärvet av Satmission AB. Allgon har idag slutfört förvärvet och har tillträtt aktierna i Satmission AB som nu är ett helägt dotterbolag till Allgon AB.

Satmission AB, med bas i Kalix, Norrbotten, sysselsätter 10 medarbetare och har utvecklat ett antal antennlösningar för kommersiell satellitkommunikation. Kunderna finns inom media, broadcasting, räddning och säkerhet.

Under 2016 omsatte Satmission 25 MSEK med ett rörelseresultat på 3,5 MSEK. Marknaden för satellitutrustning för kommersiella ändamål bedöms omsätta cirka 1 miljard svenska kronor i Europa där Satmission idag har cirka 2,5 procents marknadsandel. Den globala marknaden för satellitkommunikation uppgår till flera miljarder svenska kronor.

Allgongruppen slutför nu sitt fjärde förvärv och vi närmar oss en årlig omsättning på 250 miljoner svenska kronor på helårsbasis. Satmission passar väl in med vår förvärvsstrategi som är att identifiera och förvärva bolag med potential att utvecklas vidare i Allgongruppen. Satmission är på en imponerande resa och har blivit en erkänd aktör hos många kunder. Satmission har potentialen att utvecklas vidare på en intressant marknad säger Johan Hårdén koncernchef för Allgongruppen.

Mer info

Allgon AB

CEO Johan Hårdén
Tfn. 0733 859 219
E-post : johan.harden@allgon.se

Denna information är sådan information som Allgon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Allgons kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017 klockan 11.00.

Taggar:

Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar