Delårsrapport januari - juni 2012

Andra kvartalet 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,2 MSEK (15,7 MSEK samma period föregående år) motsvarande en tillväxt på 3 %

 • Rörelseresultatet uppgick till -0,3 MSEK (-0,4) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -1,6 % (-2,9)

 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

 • Periodens kassaflöde uppgick till 0,8 MSEK (-0,8)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Smarteq nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare övertecknades med 7 procent och tillförde Smarteq 14,1 MSEK före kostnader för emissionen

 • Smarteq fick en order värd 2,5 MSEK inom M2M till en av världens största elektronik producenter. Leveranser startar under slutet av fjärde kvartalet och fortsätter under 2013

 • En order värd 4 MSEK erhölls inom automatic meeter reading (AMR) avseende leveranser till Estland. Leverans sker under början av 2013

 • Smarteq har tecknat distributionsavtal med 20:20 Mobile om leverans av antenner för 2G, 3G och 4G för den nordiska marknaden

Januari – juni 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 30,2 MSEK (29,6) motsvarande en tillväxt på 2,0 % jämfört med samma period föregående år

 • Rörelseresultatet uppgick till -0,7 MSEK (-1,6) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -2,5 % (-5,3)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01)

 • Periodens kassaflöde uppgick till 1,7 MSEK (-0,8)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Smarteq har valts som antennleverantör av Landis+Gyr för de kommande installationerna av elmätare i Norge som nu startar med provserier. De första installationerna i mindre serier sker under slutet av fjärde kvartalet och pågår sedan fram till 2016
 • Smarteq introducerar antennpaket för 3G och 4G mobilt bredband till konsument och företagskunder

VD-KOMMENTAR:

Positiva händelser efter en övertecknad nyemission

Trots den turbulenta marknaden och den osäkerhet som råder generellt, har Smarteq under första halvåret bibehållit försäljningen och genomfört en nyemission som övertecknades. Smarteq har också under andra kvartalet omstrukturerat och investerat för att bli ett säljande bolag, både på lång och kort sikt.

Ett resultat av detta är introduktionen av nya antennpaket för bättre täckning av mobilt bredband och telefoni för 2G, 3G och 4G för privat bruk såväl som företag. 20:20 Mobile blev först ut som distributör av dessa produkter vilka mottagits positivt på marknaden.

Inom vårt segment Communications och M2M har vi vunnit flera viktiga affärer som kommer ge framtida intäkter och positionera Smarteq på marknaden. Dessa affärer ger ingen betydande effekt under innevarande år men vi märker av en allt mer ökad förfrågan. Vår ökade närvaro på marknaden bidrar också till fler förfrågningar som kan leda till affärer på längre sikt.

Inom vårt viktiga område AMR, automatiska avläsningsbara mätare, stärktes vår ställning först genom en ny affär i Estland. Kort därpå blev Smarteq utvald leverantör för kommande utrullningar i Norge till en av de ledande leverantörerna inom elmätare. Dessa affärer startar innevarande år med små projekttester och övergår kommande år till mer fullskaliga installationer.

Etablering av kontoret i Shanghai har fortlöpt enligt plan och Smarteqs personal i Kina bedriver från och med mitten av juli verksamheten i de nya lokalerna. Vidare har leverantörskedjan demonstrerat en mycket snabb support och leverans av de nya antennpaket som Smarteq lanserat för konsument och företagskunder för bättre täckning.

Vårt affärsområde Automotive visar på bibehållen försäljning och vi har slutfört vårt största projekt med Volvo Lastvagnar och påbörjar nu uppstarten av produktionen. För Volkswagen och vårt program för spårning av fordon är vi i slutfasen för certifiering av vår antennlösning. Inom Automotive råder det en osäkerhet på marknaden. I skrivande stund ser vi dock inga tecken på nedgång i försäljningen men vi är lyhörda och observanta på marknadens signaler.

Vi ser fram emot ett utmanande andra halvår.

Stockholm-Kista 24 augusti, 2012

Johan Hårdén

Verkställande direktör

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar