DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2017 ALLGON AB (PUBL)

APRIL–JUNI 2017
• Nettoomsättningen uppgick till 57,0 (37,1) MSEK, en ökning med 53 % jämfört med motsvarande period 2016.
• Periodens EBITDA uppgick till 4,7 (-0,7) MSEK före transaktionskostnader avseende förvärvet av Satmission AB.
• Periodens EBITDA uppgick till 3,2 (-0,7) MSEK inklusive transaktionskostnader avseende förvärvet av Satmission AB
• Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (-2,3) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,6 (-6,1) %.
• Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 1,0 (-2,4) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,04 (-0,14) kr/aktie.

JANUARI–JUNI 2017

• Nettoomsättningen uppgick till 107,6 (69,8) MSEK, en ökning med 54 % jämfört med motsvarande period 2016.
• Periodens EBITDA uppgick till 7,3 (-1,6) MSEK före transaktionskostnader för förvärvet av Satmission AB.
• Periodens EBITDA uppgick till 5,8 (-1,6) MSEK inklusive transaktionskostnader för förvärvet av Satmission AB
• Rörelseresultatet uppgick till 2,5 (-4,6) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,3 (-6,6) %.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,4 (-4,9) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,29) kr/aktie.

54 PROCENT I ÖKAD OMSÄTTNING OCH FORTSATT
RESULTATFÖRBÄTTRING

Allgongruppen

Allgongruppen visar fortsatt resultatförbättring under andra kvartalet och når ett resultat på EBITDA nivå om 4,7 MSEK
före förvärvskostnader avseende Satmission om 1,5 MSEK. De rörelsedrivande bolagen uppvisar ett EBITDA resultat på 7.1
MSEK före koncernens gemensamma kostnader. Omsättningen ökar under årets två första kvartal med 54 procent jämfört med föregående år vilket är ett resultat av våra offensiva förvärv.
Dessutom ser vi under första halvåret en resultatförbättring av resultat efter skatt på 6,4 MSEK jämfört med föregående år.
Generellt kan vi se en fortsatt stark och hög efterfrågan på våra produkter i alla segment även om variationer förekommer mellan
kvartalen. Vår vision och ambition med Allgongruppen är på väg att förverkligas och vi visar med vår positiva rapport att Allgongruppen
utvecklas åt rätt håll och att vi närmar oss en omsättning om 250 MSEK på rullande 12 månaders basis.
Allgongruppen består idag av Åkerströms, Wireless System Integration, Satmission, Smarteq Wireless och Allgon Supply. Dotterbolagen
är specialistföretag som levererar en bred uppsättning tjänster och produkter för avancerad industriell IoT-utrustning,
digitala kommunikationssystem och trådlösa lösningar. Allt fler kunder och partners upptäcker fördelarna med att Allgongruppen
har en samlad expertis inom flera olika sammanlänkade områden vilket innebär att bolagen kan korsbefrukta varandra
med nya affärer. Det är viktigt att framhålla den förändring som åstadkommits under senaste året, från en koncern som endast
arbetade med antenner till dagens Allgon med flera bolag inom olika områden, som alla behåller sin unika identitet och expertis.

Kista den 31 augusti 2017

Johan Hårdén

Denna information är sådan information som Allgon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Allgons kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti  2017 kl 08.30. Certified Adviser är Redeye AB.  

Johan Hårdén
CEO
Phone: +46 (0)8 792 92 00
Mobile: +46 (0)733 859 219
Email: johan.harden@allgon.se
Web: www.allgon.se

Allgongruppen är en svensk företagsgrupp som består av expertbolag som utvecklar och säljer avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem,
molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Allgongruppens globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Allgon AB är noterat bolag på Stockholm Fondbörs Nasdaq First North. Certified Adviser är Redeye AB

www.allgon.se 

Taggar:

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar