Delårsrapport januari–mars 2013 för Smarteq AB

  • Kvartalets försäljning uppgick till 11,4 (14,1) MSEK, en minskning med 19 % jämfört med föregående år.
  • Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick till -2,1 (0,0) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -18 % (0 %).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,011 SEK.
  • Smarteq har tecknat avtal med CapTech Distribution AB avseende försäljning av antenner för mobilt bredband.
  • Smarteqs nyemission blev fulltecknad och därmed tillförs 21,2 MSEK före emissionskostnader.

Verksamheten

Fakturering/Resultat

FÖRSTA KVARTALET

Kvartalets försäljning uppgick till 11,4 (14,1) MSEK en minskning med 19 % jämfört med föregående år. Minskningen beror till större delen på den kraftigt försämrade konjunkturen under andra halvåret 2012, där vi ser att flera affärer senarelagts vilket kommer ge hämmande effekt även under första delen av 2013.

Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick till -2,1 (0,0) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -18 % (0 %).

Rörelseresultatet uppgick till -2,6 (-0,5) MSEK.

Nettoresultatet för perioden uppgick till -3,0 (-0,7) MSEK.

VD har ordet

Inledningsvis kan vi konstatera att emissionen fulltecknades vilket utgör ett kvitto på bolagets produkter och verksamhet. Årets första kvartal inleddes såsom vi förutspått med återhållsamma inköp hos våra kunder. Andra kvartalet kommer också präglas av försiktighet. En ljuspunkt är emellertid att den första mindre serien av multifunktionsantennerna levererats till Volvo Lastvagnar och vi ser en ökad orderingång för andra halvåret 2013. Uppstarten av installation av spårningsutrustning för Brasilien sker under andra halvåret i en provserie. Det omfattar i första hand importerade exklusiva fordon.

Vårt nya segment Consumer med antenner för mobilt bredband har fortsatt ökad efterfrågan. Vi har även tecknat en ny distributör, CapTech.

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Europa och Asien. Smarteq har 15 anställda och marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium som Certified Adviser. För mer information se: www.smarteq.com

Johan Hårdén, VD 
Tel: 0733 859 219 
E-post: johan.harden@smarteq.se


Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden som certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar