Delårsrapport januari–september 2015

Tredje kvartalet 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 25,7 (21,6) MSEK, en ökning med 19 % jämfört med motsvarande kvartal 2014.
  • Kvartalets resultat uppgick till 2,3 (2,0) MSEK en resultatförbättring med 0,3 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2014.

  • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,00) kr/aktie.

  • Kvartalets EBITDA uppgick till 5,0 (2,9) MSEK.

  • Rörelseresultatet uppgick till 2,4 (2,2) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,2 (10,1) %

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,6 (2,8) MSEK.

  • Smarteq har tecknat ett avtal med Seamcom GmbH & Co KG avseende distribution och försäljning av Smarteqs produktportfölj på den tyska marknaden. Seamcom är sedan tidigare distributör för den aftermarketportfölj som Smarteq förvärvade av Kathrein. Genom detta samarbete får Smarteq en stark partner på den tyska marknaden.

VD har ordet

Under det tredje kvartalet fortsatte den positiva utvecklingen av försäljning och resultat i enlighet med våra förväntningar. Inför utfasningen av Volvo Lastvagnar och Renault Trucks ser vi en fortsatt stark försäljning under det fjärde kvartalet till båda två. Därmed kommer vi att kunna stärka vår kassa ytterligare under det sista kvartalet vilket är positivt inför nästa år.

Efter semesteruppehållet har vårt fokus legat på att strukturera och integrera den kundportfölj som förvärvades av Kathrein Automotive under det andra kvartalet. Den 1 maj adderade vi 150 nya kunder samt ett flertal nya distributörer. Vi har tecknat nya distributionsavtal, som även omfattar Smarteqs produkter, och därigenom fått representation i viktiga länder som Tyskland, Polen, Holland och Österrike. Ett viktigt värde hos de nya distributörerna är deras kompetens inom antenner och att de därigenom kan ge tekniskt support till Smarteqs kunder. Vi ser även ett stort mervärde i att samarbeta med Kathrein som idag anses vara en av de världsledande leverantörerna inom telekomindustrin. Kathrein står, i likhet med Smarteq, för hög kvalité och båda bolagen har ett gott kundrenommé. Smarteqs ambition är att utveckla denna relation ytterligare och det är vår förhoppning att kunna genomföra liknande förvärv från Kathrein inom andra intressanta områden och därigenom addera närliggande produktkategorier som kan säljas i samma försäljningskanaler.

Smarteq kommer att lansera fem helt nya produkter under det fjärde kvartalet. Vi har även pågående utveckling av ett antal nya produkter som beräknas kunna lanseras 2016, bland annat antenner för den utrullning av elmätare som skall starta i Norge under nästa år. En av våra viktigaste partners inom AMR har vunnit betydande affärer i Norge vilket gör att vi ser positivt på framtiden inom detta segment. Sverige var tidigt ute med installationer av fjärravläsningsbara elmätare och under kommande år kommer det att påbörjas en uppgradering där en del av tidigare genomförda installationer skall ersättas. Detta tillsammans med att Österrike påbörjar sin projekteringsfas gör att vi ser möjligheter till nya affärer inom AMR och vi kommer att tillföra resurser till detta affärområde under nästa år. Smarteq kommer att delta på den årliga mässan European Utility Exhibition som i år hålls i Österrike. Deltagandet i mässan är del i vår strategi för att öka vår marknadsnärvaro i Centraleuropa.

Tack vare den positiva resultatutvecklingen har Smarteq etablerat en stabilare grund att stå på vilket gör att vi kan skifta från det tidigare beroendet av en enskild stor kund till att skapa en bredare kundbas. En viktig del i arbetet med att bredda kundbasen är förvärvet av Kathreins distributionsnätverk som kommer att utvecklas vidare. Det kommer att ta tid att genomföra denna förändring men det kommer resultera i att bolaget som helhet kommer bli starkare. Vi har således en bra position på en stadigt växande marknad där alltfler industriella maskiner och system blir alltmer trådlösa och behovet av stabil kommunikation ökar hos kunderna.

Såsom vi tidigare kommunicerat pågår ett arbete från ledningen med att bredda vår verksamhet och finna nya förvärv vilket kommer vara ett fortsatt prioriterat område.

Kista den 23 oktober

Johan Hårdén

Johan Hårdén, VD
Tel: 0733 859 219
E-post: johan.harden@smarteq.com

Taggar:

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar