Företrädesemissionen 21,2 MSEK i Smarteq AB fulltecknad

En extra bolagsstämma i Smarteq AB den 11 mars 2013 beslutade att genomföra en företrädesemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen uppgick till högst 21,2 MSEK fördelat på 176 297 870 aktier till kurs 0,12 SEK. Teckningstiden löpte under perioden 25 mars -12 april 2013. Emissionen tecknades till 100 procent, varav 64 procent tecknades med stöd av teckningsrätter.

Jag är glad för den genomförda och fulltecknade emissionen, som utgör ett tydligt kvitto på bolagets produkter och verksamhet. Vi säkerställer med emissionen eget kapital och likvida medel för fortsatt expansion” säger Johan Hårdén, vd i Smarteq.

Styrelsen har idag beslutat om tilldelning. Tecknare utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnota med betalningsinstruktioner. Samtliga tecknare utan företrädesrätt har erhållit tilldelning.

Antalet aktier i Smarteq uppgår till 440 744 675 B-aktier efter genomförd emission.

Rådgivare

Smarteq har anlitat Erik Penser Bankaktiebolag som finansiell rådgivare i samband med emissionen.

För mer information kontakta:

Johan Hårdén, VD

Tel: 0733 859 219

E-post: johan.harden@smarteq.se

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Europa och Asien. Smarteq har totalt 15 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium som Certified Adviser.

För mer information se: www.smarteq.com

Johan Hårdén, VD 
Tel: 0733 859 219 
E-post: johan.harden@smarteq.se


Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden som certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar