Offensiv förstärkning av försäljningsorganisationen hos Smarteq

Smarteq som genomfört en omorganisation under början av 2012. För att snabbt frigöra mer resurser för försäljning förstärker nu bolaget offensivt med tre nya rekryteringar.

Peter Stenhede, som närmast kommer från Sony Electronics, tillträdde den 1 mars sin tjänst som Business Manager för affärsområdet Communications.

Bitte Hassvik, som har sin bakgrund från bland annat Aidon, tillträdde den 12 mars sin tjänst som customer support. Bitte ansvarar därmed för innesälj och kundservice.

Henrik Granqvist, som tidigare arbetat med försäljning på Laird Technologies, kommer under april månad tillträda sin tjänst som Business Manager för affärsområdet Communications.

Vi har i början av året slagit fast att vi skall satsa offensivt på försäljning vilket vi nu bevisar att vi gör, och kommer att fortsätta med under 2012. Jag är väldigt glad att vi kan attrahera kompetent personal som vill vara med oss och bygga ett nytt Smarteq säger Martin Romanowski, försäljning och marknadsdirektör på Smarteq.

För mer information:

Martin Romanowski

Försäljning och Marknadsdirektör Smarteq

Tel: +46 705 559 806

E-post: martin.romanowksi@smarteq.com

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Europa och Asien. Smarteq har totalt 19 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium som Certified Adviser.

För mer information se: www.smarteq.com

Johan Hårdén, VD 
Tel: 0733 859 219 
E-post: johan.harden@smarteq.se


Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar