Offensiv förstärkning av försäljningsorganisationen hos Smarteq

Smarteq som genomfört en omorganisation under början av 2012. För att snabbt frigöra mer resurser för försäljning förstärker nu bolaget offensivt med tre nya rekryteringar.

Peter Stenhede, som närmast kommer från Sony Electronics, tillträdde den 1 mars sin tjänst som Business Manager för affärsområdet Communications.

Bitte Hassvik, som har sin bakgrund från bland annat Aidon, tillträdde den 12 mars sin tjänst som customer support. Bitte ansvarar därmed för innesälj och kundservice.

Henrik Granqvist, som tidigare arbetat med försäljning på Laird Technologies, kommer under april månad tillträda sin tjänst som Business Manager för affärsområdet Communications.

Vi har i början av året slagit fast att vi skall satsa offensivt på försäljning vilket vi nu bevisar att vi gör, och kommer att fortsätta med under 2012. Jag är väldigt glad att vi kan attrahera kompetent personal som vill vara med oss och bygga ett nytt Smarteq säger Martin Romanowski, försäljning och marknadsdirektör på Smarteq.

För mer information:

Martin Romanowski

Försäljning och Marknadsdirektör Smarteq

Tel: +46 705 559 806

E-post: martin.romanowksi@smarteq.com

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Europa och Asien. Smarteq har totalt 19 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium som Certified Adviser.

För mer information se: www.smarteq.com

Johan Hårdén, VD 
Tel: 0733 859 219 
E-post: johan.harden@smarteq.se


Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Dokument & länkar