Satmission AB har tecknat nytt stort ramavtal med en första delleverans på 7 MSEK

Satmission som förvärvades av Allgongruppen den 30 mars 2017 meddelade idag att man tecknat ett ramavtal på 180 avancerade antennsystem som skall levereras under tre år. Det totala kontraktsvärdet uppgår till 70 miljoner svenska kronor förutsatt att avtalet avropas i sin helhet under tre år, och är en av de större affärer som Satmission har vunnit.

Den första delleveransen uppgår till 7 MSEK och sker under juni månad 2017. Därefter sker avrop inom ramen för avtalet under kommande 3 år. Antennsystemen är avsedda för kommunikation med satellit och levereras till kund för sammansättning och slutligt bruk på plats.  

Det glädjer mig mycket att Satmission får en sådan fin start som nybliven medlem i Allgongruppen. Kontraktet är en kvittens på att bolaget har ett attraktivt erbjudande och tillsammans ser vi goda möjligheter till fler affärer", säger Johan Hårdén vd för Allgongruppen. 

”Vi har förberett denna affär under en längre tid och byggt en bra kundrelation samt framförallt har vi rätt produkter med bra kvalité och prestanda. Kontraktet innebär en viktig signal till marknaden att vi nu är en aktör att räkna med i riktigt stora affärer säger Niclas Karlsson Försäljningschef för Satmission AB i Kalix.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Hårdén                                              
Allgon AB                                                                                            
Tel.0733 859219                                                          
E-post: johan.harden@allgon.se                              

Denna information är sådan information som Allgon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Allgons kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017 klockan 13.30.

Taggar:

Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar