Slutligt resultat av Smarteq nyemission

Beräkningen av utfallet i Smarteq nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare visar att emissionen övertecknades med cirka 7 procent. Nyemissionen tillför Smarteq cirka 14,1 Mkr före kostnader för emissionen.

72 procent av emissionen, motsvarande 63 037 096 B-aktier, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter, vari inbegrips garantiåtaganden, gjordes om 35 procent av emissionen, motsvarande 31 037 191 B-aktier. 25 111 839 B-aktier, motsvarande 28 procent av nyemissionen har tilldelats personer som har tecknat sig för aktier utan stöd av teckningsrätter, enligt principerna i det prospekt som offentliggjordes den 29 mars 2012. Besked om tilldelning av aktier till de tecknare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter lämnas den 23 april 2012 genom utskick av avräkningsnotor. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning.

Betalda tecknade aktier (”BTA”) handlas på NASDAQ OMX First North till och med att registrering av de nyemitterade aktierna har skett hos Bolagsverket. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX FirstNorth omkring den 11 maj 2012.

Finansiell rådgivare

Remium Nordic AB är finansiell rådgivare till Smarteq i samband med nyemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Yngve Andersson, Styrelseordförande

Tel: 0705 141 270

Johan Hårdén, VD
Tel: 0733 859 219
E-post: johan.harden@smarteq.se

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Europa och Asien. Smarteq har totalt 17 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium som Certified Adviser.

För mer information se: www.smarteq.com

Johan Hårdén, VD 
Tel: 0733 859 219 
E-post: johan.harden@smarteq.se


Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Dokument & länkar