Smarteq förvärvar Åkerströms

Smarteq har tecknat avtal om att förvärva Åkerströms och i samband med förvärvet planerar Smarteq att byta namn till Allgon.

Åkerströms producerar produkter för radiostyrning av industrikranar, mobila applikationer, portar och lok. Bolaget omsätter cirka 80 miljoner kronor och sysselsätter cirka 60 personer.

Förvärvet sker genom att ägarna till Åkerströms moderbolag, Åkerströms Intressenter, erhåller betalning i form av nyemitterande aktier motsvarande 48 procent av ägandet i den nya företagsgruppen. Efter förvärvet kommer ägarna till Smarteq äga 52 procent och dagens ägare till Åkerströms Intressenter äga 48 procent av aktierna i den nya företagsgruppen.

Förvärvet är ett steg i Smarteqs arbete med att bygga en framgångsrik företagsgrupp inriktad på trådlösa produkter och system.

”Genom detta förvärv lägger vi första pusselbiten i byggandet av en större företagsgrupp och Åkerströms har en intressant verksamhet som kompletterar Smarteq på ett bra sätt. Vår strategi är att växa organiskt, samt att förvärva etablerade och utvecklingsbara företag som tillverkar och säljer trådlösa produkter och system”, säger Johan Hårdén, VD Smarteq.

Åkerströmskoncernen ägs i dag av Verdane Capital VI K/S (65 procent), Verdane Capital VI B K/S (22 procent) och KMH Viken (9 procent). Dessutom äger delar av ledningen i Åkerströms Björbo AB 4 procent av bolaget.

”Vi ser detta som en klok affär där vi kan skapa ett spännande bolag med kärnkompetens inom trådlös kommunikation och tillämpningar inom industriella miljöer, områden som tveklöst kommer växa framåt. Genom att förena dessa två bolag kan vi skapa ett bolag som är större, starkare och kan konkurrera framgångsrikt på en global marknad”, säger Göran Strandberg, Partner på Verdane Capital Advisors.

Förvärvet innebär bildandet av en ny företagsgrupp inriktad på trådlösa produkter och system. Smarteq har beslutat att varumärket Allgon ska återtas i samband med förvärvet och utgöra namnet för den nya företagsgruppen.

Den nya koncernen som bildas genom att Smarteq förvärvar Åkerströms förväntas ha cirka 75 anställda. 2016 förväntas bli ett resultatmässigt mellanår då ett antal funktioner i bolagen skall integreras. För 2016 förväntas en omsättning om 135 MSEK med ett positivt resultat.


För ytterligare information och kontakt:

Johan Hårdén, VD, Smarteq

Tel: 0733 859 219

Göran Strandberg, Partner Verdane Capital Advisors

Tel: 0709 695 954

Om Smarteq                                                                                                                                                                  

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive, M2M och Consumer. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Asien och Europa. Smarteq har totalt 15 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium Nordic som Certified Adviser. För mer information se: www.smarteq.com

Taggar:

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden som certified adviser.

Prenumerera

Media

Media