Smarteq har beslutat om nyemission

Vid extra bolagsstämma den 22 mars 2012 har Smarteq beslutat om nyemission av högst 88 148 935 B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Bolagsstämmans beslut

Bolagsstämmans beslut innebär i korthet följande:

  • Beslutet om nyemission av högst 88 148 935 B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare innebär vid full anslutning att Smarteq kommer att tillföras 14,1 Mkr före avdrag för emissionskostnader.
  • Två (2) befintliga B-aktier i Smarteq ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till kursen 0,16 kronor.
  • Nyemissionen är genom garantiåtaganden säkerställd upp till 10,7 Mkr, motsvarande 75,9% av emissionsbeloppet.
  • Avstämningsdag den 29 mars 2012
  • Teckningsperiod 2 – 17 april 2012.

I övrigt hänvisar Smarteq till bolagsstämmans beslut om nyemission samt det kommande prospektet rörande nyemissionen.

Bakgrund och motiv

Smarteqs styrelse har i pressrelease som offentliggjordes den 6 mars 2012 närmare redogjort för bakgrund och motiv till nyemissionen.

Preliminär tidplan för nyemissionen

Bolagsstämmans beslut om nyemission 22 mars 2012
Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen 26 mars 2012
Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen 27 mars 2012
Prospektet offentliggörs omkring den 29 mars 2012
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 29 mars 2012
Handel i teckningsrätter 2 – 12 april 2012
Teckningstid i nyemissionen 2 – 17 april 2012
Handel i betalda tecknade aktier (BTA) 2 april 2012 till dess att emissionen registreras vid Bolagsverket

Finansiell rådgivare

Remium Nordic AB är finansiell rådgivare till Smarteq i samband med nyemissionen.

För mer information vänligen kontakta:
Yngve Andersson, Styrelseordförande

Tel: 0705 141 270

Johan Hårdén, VD
Tel: 0733 859 219
E-post: johan.harden@smarteq.se

Smarteq säljer och utvecklar antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet i en trådlös värld. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av produkter till OEM-och eftermarknaden. Produktionen är i huvudsak utlagd på samarbetspartners i Europa och Asien. Smarteq har 20 anställda och försäljningen sker via etablerade kanaler i 30 länder. Smarteqs B-aktie handlas på First North, Remium är Certified Adviser.

Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Dokument & länkar