Smarteq har blivit utvald som leverantör av antenner för pilotprojekt till British Gas

Smarteq har blivit utsedd till en av två leverantörer, som under sommaren och hösten 2012 skall förse British Gas med antenner för fjärravläsning av el- och gasmätare.   

Det är ett genombrott för Smarteq där vi nu är med i affärer utanför Norden vilket är otroligt roligt. Marknaden för avläsning inom el och gasmätare är stor i Europa och vi tror också att avläsning inom vatten kommer att bli lika aktuell som el och gas säger Johan Hårdén VD på Smarteq.

Det är en bra inledning för 2012 och en viktig signal att vi kommer vara med ute i Europa inom Smart Metering säger Martin Romanowski, försäljningschef på Smarteq.

För mer information:

Johan Hårdén

VD Smarteq

Tel: +46 733 859 219

E-post: johan.harden@smarteq.com

Martin Romanowski

Försäljning och Marknadsdirektör Smarteq

Tel: +46 705 559 806

E-post: martin.romanowksi@smarteq.com

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Europa och Asien. Smarteq har totalt 19 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium som Certified Adviser. För mer information se: www.smarteq.com

Smarteq säljer och utvecklar antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet i en trådlös värld. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av produkter till OEM-och eftermarknaden. Produktionen är i huvudsak utlagd på samarbetspartners i Europa och Asien. Smarteq har 20 anställda och försäljningen sker via etablerade kanaler i 30 länder. Smarteqs B-aktie handlas på First North, Remium är Certified Adviser. 

Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Dokument & länkar