Smarteq har blivit utvald som leverantör av antenner för pilotprojekt till British Gas

Smarteq har blivit utsedd till en av två leverantörer, som under sommaren och hösten 2012 skall förse British Gas med antenner för fjärravläsning av el- och gasmätare.   

Det är ett genombrott för Smarteq där vi nu är med i affärer utanför Norden vilket är otroligt roligt. Marknaden för avläsning inom el och gasmätare är stor i Europa och vi tror också att avläsning inom vatten kommer att bli lika aktuell som el och gas säger Johan Hårdén VD på Smarteq.

Det är en bra inledning för 2012 och en viktig signal att vi kommer vara med ute i Europa inom Smart Metering säger Martin Romanowski, försäljningschef på Smarteq.

För mer information:

Johan Hårdén

VD Smarteq

Tel: +46 733 859 219

E-post: johan.harden@smarteq.com

Martin Romanowski

Försäljning och Marknadsdirektör Smarteq

Tel: +46 705 559 806

E-post: martin.romanowksi@smarteq.com

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Europa och Asien. Smarteq har totalt 19 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium som Certified Adviser. För mer information se: www.smarteq.com

Smarteq säljer och utvecklar antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet i en trådlös värld. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av produkter till OEM-och eftermarknaden. Produktionen är i huvudsak utlagd på samarbetspartners i Europa och Asien. Smarteq har 20 anställda och försäljningen sker via etablerade kanaler i 30 länder. Smarteqs B-aktie handlas på First North, Remium är Certified Adviser. 

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden som certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar