Smarteq lanserar fem nya LTE-produkter

I samband med årets European Utility Week lanserar Smarteq fem nya LTE-produkter. Det är LTE ceiling, LTE stick antenna, AllDisc, AllDisc combi och AllDisc-S som presenteras.
Även Dual wifi stick antenna samt LP868 finns nu tillgängliga på marknaden.

Antennerna har gått igenom omfattande miljötester som bland annat innebär att man testar antennerna mot värme, kyla och vatten. Det gör att produkterna kan användas i utsatta miljöer.

”Vi är stolta över att vi i samband med European Utility Week i Wien har möjlighet att presentera en bred och varierad produktportfölj. Våra kunder efterfrågar antenner med full 4G-täckning och nu kan vi möta det behovet, säger Michael Nyqvist, VP Sales & Marketing hos Smarteq."

För mer information och kontakt 
Michael Nyqvist
VP Sales & Marketing
 +46 (0) 8 792 92 61

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive, M2M och Consumer. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Asien och Europa. Smarteq har totalt 15 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium Nordic som Certified Adviser.
För mer information se: www.smarteq.com

Taggar:

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden som certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar