Smarteq offentliggör prospekt

Styrelsen i Smarteq AB (publ) (”Smarteq”) har upprättat prospekt avseende föreliggande nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på svenska på www.smarteq.se och www.remium.com.

Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från Smarteq AB, Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, tel. 08-792 92 00 eller Remium Nordic AB, Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm, tel. 08-454 32 00.

För mer information:

Yngve Andersson

Ordförande Smarteq

Tel. 0705 141 270

Johan Hårdén

VD Smarteq

Tel: +46 733 859 219

E-post: johan.harden@smarteq.com

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Europa och Asien. Smarteq har totalt 19 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium som Certified Adviser.

För mer information se: www.smarteq.com

Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Dokument & länkar