Smarteq offentliggör prospekt

Styrelsen i Smarteq AB (publ) (”Smarteq”) har upprättat prospekt avseende föreliggande nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på svenska på www.smarteq.se och www.remium.com.

Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från Smarteq AB, Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, tel. 08-792 92 00 eller Remium Nordic AB, Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm, tel. 08-454 32 00.

För mer information:

Yngve Andersson

Ordförande Smarteq

Tel. 0705 141 270

Johan Hårdén

VD Smarteq

Tel: +46 733 859 219

E-post: johan.harden@smarteq.com

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Europa och Asien. Smarteq har totalt 19 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium som Certified Adviser.

För mer information se: www.smarteq.com

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden som certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar