Smarteq tecknar avtal med Kathrein och utökar affärerna på strategisk marknad

Smarteq har tecknat ett strategiskt avtal med Kathrein, världsledande tillverkare av antenner och kommunikationsteknik. Genom överenskommelsen får Smarteq exklusiv rätt att marknadsföra och sälja Kathreins produkter som vänder sig till fordonsindustrins eftermarknad i Europa, ett viktigt fokusområde för Smarteq. Avtalet bedöms ge ett tillskott på omsättningen med 15-20 miljoner kronor på årlig basis, med början i maj 2015.

Det nya avtalet innebär att Smarteq kan erbjuda Kathreins produktutbud, tillsammans med egna befintliga och framtida produkter, genom alla tillgängliga kanaler inom det berörda marknadssegmentet, inklusive Kathreins återförsäljarnät i 15 europeiska länder. För att ta hand om de nya kunder som tillkommer genom affärssamarbetet etablerar Smarteq dedikerade försäljningsresurser i Europa.

– Att bli utvalda att representera Kathrein är kanske det finaste erkännandet som går att få i vår bransch. Det bekräftar vår position som en kvalitetsleverantör av antenner för världsmarknaden. Ännu viktigare är att detta avtal också skapar betydande affärsmöjligheter för Smarteq, med direkt positiv inverkan på vår försäljning och nykundsanskaffning, säger Johan Hårdén, VD på Smarteq.

Överenskommelsen med Kathrein som rör fordonsindustrins eftermarknad tillför mer än 150 nya kunder till Smarteq i Europa. Dessa bedöms ge ett tillskott på omsättningen med 15-20 miljoner kronor på årlig basis, med början i maj 2015. På längre sikt bedömer Smarteq att samarbetet skapar ännu större möjligheter.

– Avtalet med Kathrein är strategiskt betydelsefullt för Smarteq, då vi kan dra nytta dels av ett bredare erbjudande när det gäller teknik och produkter och dels genom att vi får tillgång till ett betydligt större försäljnings- och distributionsnät. Detta kommer definitivt att stärka Smarteqs ställning på våra nyckelmarknader, bland annat inom tunga fordon, fortsätter Johan Hårdén.

– Vi är mycket glada över att liera oss med Smarteq, som vi känner som en kvalitetsleverantör av antenner. Genom detta samarbete säkerställer vi att både våra befintliga affärer och våra kundrelationer på eftermarknaden i Europa kan utvecklas vidare av en mycket kompetent marknadsaktör, säger Michael Heise, VD för Kathrein Automotive.

Kathrein är en pionjär inom antennlösningar för fordon. Genom sina innovationer har företaget bidragit till att skapa denna marknad och öppnat för nya kommunikationskanaler och underhållningstjänster i bilar. Kathreins produktutbud inom fordonsantennsystem omfattar mobila kommunikationstjänster för alla globala standarder, satellitbaserade positioneringssystem, digitalradiotjänster, samt digital och analog signalbehandling för markbaserade sändarnät.

För mer information, kontakta:

Smarteq
Johan Hårdén, VD
Tel. 0733 859 219
E-post: johan.harden@smarteq.com

Kathrein
Gisela Bauer-Stieber
Tel. +49 8031 184 826
E-post: gisela.bauer-stieber@kathrein.de

Om Smarteq

Smarteq är ett svenskt bolag som fokuserar på att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet till de prioriterade marknadssegmenten Automotive, M2M och Consumer. Bolaget har en lång erfarenhet och hög kompetens inom kommunikationslösningar för fordon och övriga applikationer. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North med Remium Nordic som Certified Adviser.
www.smarteq.com 

Om Kathrein

Kathrein är ett internationellt företag och specialister inom tillförlitlig, högkvalitativ kommunikationsteknologi. Företaget är ledande inom teknologi och innovation för dagens uppkopplade värld. Kathreins produkter och lösningar hjälper människor över hela världen att kommunicera, ta del av information och använda media, i hemmet, på kontoret eller ute på resa. Verksamheten har stor bredd och omfattar mobil kommunikation, signalbehandling och datatransmission inom byggnader, fiberoptiska nät och kabelnät, satellitmottagning, radio- och TV- överföring, samt sändar- och mottagarsystem i fordon. Kathrein är ett familjeägt företag som arbetar med framtidens teknik sedan 1919. Företagets stolthet vilar på medarbetarnas engagemang och passion för kunder och kvalitet. Mer information finns på www.kathrein.com.

Taggar:

Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Media

Media