Allgon får del av pensionsöverskott

Allgon får del av pensionsöverskott Allgon har fått besked från SPP att koncernens andel av SPPs allokering beräknas uppgå till 33 MSEK. Beloppet avser under tidigare år för högt erlagda pensionspremier. Tid och villkor för utnyttjandet har ännu ej slutgiltigt fastställts. För ytterligare information kontakta Claes Silfverstolpe, Ekonomidirektör, Telefon: 08-540 822 32 Allgon AB E-post: claes.silfverstolpe@allgon.se Christina Hillesöy, Informationschef Telefon: 08-540 831 10 Allgon AB E-post: christina.hillesoy@allgon.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00430/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar