Allgon lanserar repeaters för UMTS

Allgon lanserar repeaters för UMTS Allgon Systems, leverantör av produkter och tjänster för trådlöst baserad infrastruktur, har utvecklat en repeaterfamilj för UMTS. Repeatern är ett komplement till basstationer vid utbyggnad av tredje generationens mobila nät. Allgon planerar att påbörja leveranser under andra kvartalet 2001. De operatörer som tilldelats UMTS-licenser har ålagts stränga krav vad gäller fullgod geografisk täckning och hög trafikkapacitet. En repeater, som är ett komplement till basstationen, utökar täckningsområdet och eliminerar radioskugga i t ex biltunnlar och varuhus. Repeatern ökar även trafikkapaciteten genom reduktion av s k radiointerferens. - Repeatern har testats av nyckelkunder och vi har nått mycket goda resultat. Vår nya produktfamilj, som innehåller standard-, högeffekt- och kompakt versioner, erbjuder operatörerna kostnadseffektiva täckningslösningar i 3G-näten, säger Lars Jehrlander, VD på Allgon Systems. Repeatrarna har framtagits enligt den standard som fastlagts av den internationella standardiseringskommittén 3GPP, i vilken Allgon aktivt deltagit. Denna standard möjliggör samverkan mellan basstationer och repeaters av olika fabrikat. - Standarden ger operatörerna möjlighet till en större flexibilitet vid planeringen, utbyggnaden och vidareutvecklingen av 3G-näten, säger Martin Nilsson, ansvarig för Allgons 3G-standardisering. För ytterligare information kontakta: Crister Fritzson Telefon: 08- 540 27 75 Marknad- och försäljningschef, Allgon E-post: Systems crister.fritzson@allgon.se Lars Jehrlander Telefon: 08-540 822 63 VD, Allgon Systems E-post: lars.jehrlander@allgon.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00520/bit0001.pdf

Dokument & länkar