Allgon Systems i exklusivt ramavtal med Telenor

Allgon Systems i exklusivt ramavtal med Telenor Norges största mobiloperatör Telenor har utsett Allgon Systems till exklusiv leverantör av repeatrar för Telenors GSM nät. Avtalet, som är en följd av ett långt samarbete mellan Telenor och Allgon Systems, befäster Allgon Systems starka ställning när det gäller täckningslösningar för mobilnät. Allgon Systems ska förse Telenor Mobile Communications (TMC) med repeatrar i en mängd olika utföranden. Avtalet gäller täckningslösningar i accessnät som med repeaternät är sammanlänkade via fiberoptik. Allgon Systems ska leverera repeatrar såväl i standard- och kompaktutförande, som band- och kanalselektiva. I avtalet ingår också implementation, installation och dokumentation. Allgon Systems repeaterlösningar ska komplettera Telenors befintliga basstationer och täcka in radioskuggor i tunnlar, dalgångar och andra "svåra" miljöer i mobilnäten. - Samarbetet med Telenor, som är en av de mest tongivande och framåtblickande mobiloperatörerna i Skandinavien, bekräftar styrkan hos våra repeaterlösningar, säger Crister Fritzson, marknad- och försäljningschef för Allgon Systems. För ytterligare information kontakta: Crister Fritzson Telefon: 08- 540 27 75 Marknad- och försäljningschef, Allgon SystemsE-post: crister.fritzson@allgon.se Lars Jehrlander Telefon: 08-540 822 63 VD, Allgon Systems E-post: lars.jehrlander@allgon.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00400/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00400/bit0003.pdf

Dokument & länkar