Allgons 3-månaders rapport 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Rörelseresultatet ökade med 19 % till 107 Mkr (90). Faktureringen ökade med 5 % till 1 294 Mkr (1 236) Rörelseresultatet ökade med 19 % till 107 Mkr (90). Resultatet efter finansiella poster ökade med 19 procent till 101 (85) Mkr. Under kvartalet erhöll Allgon sin första order på antenner till satellittelefoner. Ordern uppgick till 24 Mkr och kom från Hughes Network Systems. Uppbyggandet av produktionsresurser för radiolänktillverkningen inleddes. Serietillverkning bedöms starta i början av 1999. Mer information finns att få på hhtp://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (janSEP8S.doc) (janSEP8S.pdf)