Allgons åtgärdspaket sparar 70 miljoner per år

Allgons åtgärdspaket sparar 70 miljoner per år Allgons senaste åtgärdspaket, som offentliggjordes i slutet av november, medför kostnadsbesparingar på 70 miljoner kronor per år. Besparingarna kommer att ge full effekt från och med tredje kvartalet nästa år. Allgons resultat för det fjärde kvartalet 2001 kommer att belastas med engångskostnader om cirka 35 miljoner kronor. Allgon är idag involverat i ett antal 3G-upphandlingar gällande filterpaneler, mikrovågslänkar, masttoppsförstärkare och basstationsantenner. Allgon bedömer att marknaden för dessa produkter tar fart under det tredje kvartalet nästa år. För ytterligare information kontakta: Jeff Bork 073-367 22 31 VD, Allgon AB jeff.bork@allgon.se Allgons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra radiobaserade lösningar och andra produkter för trådlös telefoni och datakommunikation. Allgons produktsortiment omfattar antennsystem för infrastruktur i mobiltelefonnät; filter, combiners och liknande produkter för basstationer; repeaternät; radiolänkutrustning samt mobiltelefonantenner. Allgons fakturerade försäljning uppgick under 2000 till 2 696 Mkr. Antal anställda uppgick till 1 335 i slutet av 2000. Allgon grundades 1946. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00290/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00290/bit0001.pdf

Dokument & länkar