Mobiltelefontäckning för järnvägar norr och söder om ekvatorn

Mobiltelefontäckning för järnvägar norr och söder om ekvatorn Allgon har nyligen erhållit två kontrakt för fiberoptiska repeater nät för järnvägar. Det ena kontraktet avser täckning av tunnlarna för det nya snabbtåget till Arlanda. Det andra systemet avser ett GSM 1900 system för tunnelbanan i Santiago, Chile. Värdet av ordrarna uppgår till 14 MSEK. Den nyligen öppnade flygpendeln, Arlanda Express, från Stockholms Central till Arlanda har GSM 900 täckning på plattformarna på Arlanda station och genom tunnlarna. Det fiberoptiska repeaternätet distribuerar mobiltelefonsignalerna från centralt placerade basstationer. Denna typ av distribuerat antennsystem med flera operatörer och flera frekvensband är ett av Allgons kompetensområden. De tre svenska operatörer valde alla Allgon som leverantör för detta system. Allgon har även erhållit ett kontrakt från Entel PCS i Chile, den första GSM 1900 operatören i Sydamerika, för radiotäckning i tunnelbanan i Santiago. - Fiberoptiska repeaternät är en mycket konkurrenskraftig teknisk lösning för högkvalitativ kapacitet och täckning. Repeaternät möjliggör användandet av befintlig kapacitet och medger flexibilitet för framtida uppgraderingar, säger Bengt Broman, VD, Allgon System. Projekten har genomförts av Allgon Coverage Engineering, som specialiserar sig på täckningslösningar för mobiltelefoni. Bildandet av Allgon Coverage Engineering är resultatet av den ökade efterfrågan på design av radionät och på installationstjänster. Gruppen har genomfört flera täckningsprojekt i krävande miljöer som t ex tunnel-banor, flygplatser, vägtunnlar, järnvägar, köpcentrum, gruvor och traditionella kontorsbyggnader. För mer information kontakta: Bengt Broman Telefon: 08- 540 822 63 eller 0708- 20 63 67 VD, Allgon System AB E-post: bengt.broman@allgon.se Claes Silfverstolpe, Telefon: 08- 540 822 32 Ekonomidirektör, Allgon AB E-post: claes.silfverstolpe@allgon.se Mer information finns på www.allgon.se/products/coverage/index.asp ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00430/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar