Småbolag utklassar stora bolag, visar ny studie från Allianz Global Investors

Stockholm, 8 november 2013. Små, börsnoterade bolag – så kallade Small Cap-bolag – har utvecklats betydligt bättre än stora bolag – så kallade Large Cap-bolag – under 10 av de 13 senaste åren. Detta visar den nya studien ”Is small beautiful?” som nyligen sammanställts av Allianz Global Investors. Medan jämförelseindexet MSCI World Large Cap Total Return steg med cirka 80 procent mellan januari 2001 och september 2013, nästan tredubblades motsvarande småbolagsindex under samma tidsperiod. Stora bolag klarade sig endast bättre än småbolag under åren 2007-2008 samt 2011. Även i Sverige har småbolagsinvesteringar visat sig lönsamma. De svenska småbolagen slog de stora bolagen med 315 procentenheter från millennieskiftet fram till september 2013.

Risk lönar sig

Stefan Scheurer, studiens författare och till vardags Senior Capital Markets Analyst på Allianz Global Investors, pekar på två faktorer varför småbolagen har gått både bra och dåligt under perioden. ”Å ena sidan är många småbolag fortfarande i en tillväxtfas. Detta leder till större vinstökningar och stigande aktiekurser. Investerare belönas därför av den högre risk som småbolagsinvesteringar medför. Å andra sidan går småbolag sämre än stora bolag under kristider. En anledning till detta är bolagens låga likviditet till följd av ett lägre börsvärde. Detta framkom än mer tydligt efter Lehman Brothers kollaps och under eurokrisen.

Småbolag framgångsrika även i Japan

Studien visar även en del intressanta resultat på regional nivå. I Europa och Nordamerika har småbolagens årliga utveckling sedan 2001 varit i genomsnitt sex procentenheter högre jämfört med stora bolag. I absoluta tal motsvarar detta en årlig avkastning på åtta till nio procent för småbolag och två till tre procent för stora bolag. Småbolagsinvesteringar har även visat sig lönsamma i Japan. Medan stora bolag i genomsnitt har gett en svag, negativ avkastning (-0,5 procent) under de senaste 13 åren, har småbolagen gett en årlig avkastning på i snitt 3,5 procent under samma tidsperiod. ”För ett land som Japan, vars ekonomiska tillväxt legat på mindre än en procent årligen samtidigt som inflation och räntor har legat nära noll, är dessa siffror anmärkningsvärda”, säger Scheurer.

Medvind för småbolagsaktier i Europa

Frank Hansen har framgångsrikt förvaltat fonden Allianz Europe Small Cap Equity. Han anser att det nuvarande ekonomiska klimatet bådar gott för europeiska småbolag. Stämningsläget i den europeiska ekonomin har förbättrats och förväntningarna är att ekonomin är på återhämtning. “Erfarenheter visar att småbolag går bättre under konjunkturuppgångar. Riskerna mot aktiemarknaderna kvarstår dock. Dels från den pågående diskussionen kring USAs stödköpsprogram och dels kring vad som kommer att ske i eurozonen”, säger Hansen.

Allianz Global Investors studie “Is small beautiful?” finnes i sin helhet här.

För mer information, vänligen kontakta

Erik Granström, Burson-Marsteller Stockholm.
Tel: 076-546 12 15
E-post: erik.granstrom@bm.com

Om Allianz Global Investors

Allianz Global Investors, som ingår i det börsnoterade försäkringsbolaget Allianz, har en bred kundbas som investerar i alla stora tillgångsklasser och regioner. Med cirka 500 professionella investerare och en integrerad investeringsplattform täcker AllianzGI alla större finanscentra och tillväxtmarknader i världen. Den globala räckvidden möjliggörs genom lokala team som säkerställer förstklassig nivå på tjänsterna. Att skapa ett informationsövertag är en grundläggande del av AllianzGI:s investeringsfilosofi och uppnås genom specialiserade analysteam som är placerade runt om i världen. AllianzGI erbjuder helhetslösningar för komplexa kundbehov genom att samla alla sina beprövade erfarenheter inom rådgivning och analys för investeringsstrategi, risk management samt inom pensionstjänster och relaterade investeringsinstrument.

Dokument & länkar