Allokton AB (publ) säljer fastighet i Stockholm

Allokton AB har sålt fastigheten Valfisken 29 på Östermalm i Stockholm. Försäljningen medför en reavinst om ca 3 MSEK och frigör ca 29 MSEK till moderbolaget. Försäljningen medför ökade resurser till att arbeta vidare med fastighetsutveckling av Alloktons befintliga fastighetsbestånd. Detta är ett led i bolagets mål att koncentrera och effektivisera beståndet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andres Aulik, VD Allokton AB, +46 705 90 57 12

Om oss

Allokton är ett privatägt fastighetsbolag med ett väldiversifierat bestånd. Vid utgången av fjärde kvartalet 2006 uppgick den totala lokalytan till cirka 500 000 kvadratmeter, varav hälften utgjordes av bostäder och hälften kommersiella lokaler. Beståndet, som är fördelat på 19 svenska städer och sju tyska städer, har ett uppskattat marknadsvärde om cirka 5 miljarder kronor. Allokton bildades i juli 2005 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar