Allokton har slutfört samtliga pågående diskussioner med bolagets finansiärer

Allokton har per dagens datum slutfört samtliga pågående diskussioner med sina finansiärer på ett för bolaget tillfredsställande vis. Detta innebär att koncernens finansiering tills vidare är fullt säkerställd. Allokton Properties AB och Allokton Properties II AB har därmed säkrat sin finansiering om ca MSEK 1.400 och ca MSEK 1.800 till 2015 respektive 2016. Allokton Properties AB Den förfallna räntebetalningen (räntan förföll 30 juni 2008) på obligationen i Allokton Properties AB kommer till fullo att betalas per 30 juni. Samtidigt kommer bolaget att skjuta upp betalningen av den ränta som förfaller 30 juni 2009, allt i enlighet med vad obligationsvillkoren ger utrymme för. Med denna åtgärd stärker bolaget sin likviditetssituation inför framtiden. Allokton Properties II AB Som tidigare meddelats har bolaget senarelagt den räntebetalning som förföll 31 mars på obligationen i Allokton Properties II AB, allt i enlighet med vad obligationsvillkoren ger utrymme för. Med denna åtgärd stärker bolaget sin likviditetssituation inför framtiden. * * * Denna pressrelease har relevans för aktieägarna i Allokton AB och obligationsinnehavarna i Allokton Properties AB och Allokton Properties II AB. För ytterligare information, vänligen kontakta: Styrelseordförande i Allokton AB (publ), Niels Sørensen, +46-(0)8-5221 7200 Tillträdande VD i Allokton AB (publ), Anders Wehtje, +46-(0)702-44 21 33

Om oss

Allokton är ett privatägt fastighetsbolag med ett väldiversifierat bestånd. Vid utgången av fjärde kvartalet 2006 uppgick den totala lokalytan till cirka 500 000 kvadratmeter, varav hälften utgjordes av bostäder och hälften kommersiella lokaler. Beståndet, som är fördelat på 19 svenska städer och sju tyska städer, har ett uppskattat marknadsvärde om cirka 5 miljarder kronor. Allokton bildades i juli 2005 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar