Styrelse nominerad inför årsstämma i Allokton

Inför årsstämman i Allokton AB (publ) har Niels Sørensen, Rolf Johansson, Per Tamm samt Anders Wehtje nominerats till att väljas in i bolagets styrelse. Niels Sørensen föreslås att väljas om till styrelsen medan Rolf Johansson, Per Tamm samt Anders Wehtje föreslås till nyval. Niels Sørensen är sedan 29 augusti 2008 ordförande i Allokton. Niels Sørensen har en bakgrund från Cap Gemini och var fram till 2002 Vice President för Cap Geminis Financial Services verksamhet i USA. Niels Sørensen har vidare under sin karriär jobbat både operativt och som rådgivare på den skandinaviska och tyska fastighetsmarknaden, och har en MBA från Harvard Business School. Rolf Johansson var under åren 1985-2008 verksam inom advokatbyrån Lagerlöf/Lagerlöf & Leman/Linklaters. Under perioden 2001-2005 var Rolf Johansson Managing Partner för Linklaters Sweden. Rolf Johansson har under en stor del av sin advokatkarriär arbetat med juridiska frågor inom fastighetsbranschen, företrädesvis med större transaktioner, finansieringar och kapitalmarknadsfrågor. Per Tamm grundade 2004 Tamm & Partners Fondkommission och var fram till 2007 tillika bolagets VD. Tamm & Partners gick sedermera upp i Glitnir/HQ Bank där Per Tamm var Director Corporate Finance under perioden 2007-2009. Per Tamm har under sin karriär byggt upp en stor erfarenhet av frågor inom Corporate Finance och kapitalmarknaden. Anders Wehtje tillträder i samband med årsstämman som VD för Allokton. Anders Wehtje kommer närmast från tjänsten som vice VD och CFO för Volito, ett investmentbolag fokuserat på fastigheter, flygleasing samt finansiering. Anders Wehtje har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Ägare till 46 % av rösterna och 41 % av kapitalet stöder nomineringen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Styrelseordförande i Allokton AB (publ), Niels Sørensen, +46-(0)8-5221 7200 Tillträdande VD i Allokton AB (publ), Anders Wehtje, +46-(0)702-44 21 33

Om oss

Allokton är ett privatägt fastighetsbolag med ett väldiversifierat bestånd. Vid utgången av fjärde kvartalet 2006 uppgick den totala lokalytan till cirka 500 000 kvadratmeter, varav hälften utgjordes av bostäder och hälften kommersiella lokaler. Beståndet, som är fördelat på 19 svenska städer och sju tyska städer, har ett uppskattat marknadsvärde om cirka 5 miljarder kronor. Allokton bildades i juli 2005 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar