Korrigering; Kommuniké från AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ) extra bolagsstämma den 1 december 2017

Korrigering gällande bifogade fil som tidigare var felaktig.

På dagens extra bolagsstämma beslutades om ändring av bolagets firma i enlighet med förslaget från styrelsen. Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning, varigenom bolagets firma ändras till A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ).

För ytterligare information:A3

Johan Hellström, CEO

Mobil:                                  +46 (0) 70 656 77 90

E-post:                                johan.hellstrom@a3.se

Om A3 (www.a3.se)

A3 Allmänna Svenska IT- och Telekomaktiebolaget (publ) är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via A3 AB levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via A3 Företag AB levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Om oss

AllTele är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Vi levererar fast och mobil telefoni, bredband, TV och molnbaserade växellösningar till privatkunder, offentliga kunder och företag i hela Sverige. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion. För att säkerställa en hög servicenivå bedriver AllTele kundserviceverksamheten i egen regi.

Prenumerera

Dokument & länkar