AFA Försäkring: Hot och våld — ett växande problem i svenskt arbetsliv

Seminarium i Almedalen måndag 29 juni

AFA Försäkring bjuder in till ett seminarium om hot och våld i arbetslivet under Almedalsveckan. Syftet med seminariet är att få till stånd ett erfarenhetsutbyte. Under seminariet presenteras färsk statistik. Vilka branscher är mest drabbade? Inom vilka områden görs insatser? Måndagen den 29 juni klockan 16.00-18.00 S:t Hans Café, S:t Hans Plan 2, centrala Visby Medverkande i seminariet är: Janne Rudén, Förbundsordförande SEKO Christin Johansson, Förbundsordförande Akademikerförbundet SSR Sofia Stenfeldt, Projektledare Finansförbundet Anette Carnhede, Förbundsordförande Fackförbundet ST Yvonne Ingman, vice VD Svensk Handel Agneta Jöhnk, Direktör Sveriges Kommuner och Landsting Maj-Charlotte Wallin, VD AFA Försäkring Jan Grönlund, Vice VD AFA Försäkring Ylva Ränge, Kommunikationschef AFA Försäkring Michel Normark, Avdelningschef för Analys & Försäkringsvillkor AFA Försäkring Moderator: Bertil Jacobson Media är välkomna att deltaga! Läs även om rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2009 För ytterligare information kontakta: Rolf Eriksson, pressansvarig , AFA Försäkring, 08- 6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor och har drygt tre miljoner försäkrade i privat näringsliv, kommuner och landsting. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar