Andas ut:Andas ut på Almedalsveckan: 2020 är KOL vår tredje största dödsorsak – hur möter vi utmaningen?

Över en halv miljon svenskar lever idag med KOL – en växande folksjukdom med stigande dödstal, särskilt bland kvinnor. KOL orsakar mycket lidande och kostar samhället nio miljarder om året, främst i form av sjukskrivningar och förtidspensioneringar.[1] Något som kan stävjas om de drabbade får tidigare diagnos, behandling och hjälp att sluta röka.

Den nationella informationskampanjen Andas ut kommer till Almedalsveckan i Visby 28 juni – 4 juli efter att ha besökt sex svenska städer under våren. Andas ut vill utmana politiker, beslutsfattare, opinionsbildare och andra som deltar att göra ett enkelt lungfunktionstest, vilket är det enda sättet att tidigt upptäcka KOL. Men framförallt skapa uppmärksamhet och debatt kring att KOL är en av våra vanligaste folksjukdomar och väntas bli den tredje största dödsorsaken redan om tio år. Till skillnad från många andra sjukdomar är åtgärderna som krävs för att tidigt upptäcka, bromsa och lindra KOL både enkla och kostnadseffektiva. Dessutom är målgruppen väldefinierad, i nio fall av tio är det rökare som drabbas. Ändå har färre än 20 procent av dem som bär på sjukdomen fått en korrekt läkardiagnos.[2] Andas ut aktiviteter under Almedalsveckan: · Gratis lungfunktionstest, spirometri. Varje dag kl 10-17, i foajén på Wisby Strand och i ett tält i hamnområdet samt ambulerande ”minispirometri” på stan. · Upplev hur det är att ha KOL, gå uppför en trappa och andas genom sugrör. Varje dag kl 10-11 och kl 14-15 i slutet av Trappgränd. · Fotoutställningen Tio Kvinnor med KOL, av Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund i samarbete med Elisabeth Ohlson Wallin, visas i samarbete med Apoteket AB. 1-4 juli på Apoteket Liljan. Invigning med frukostmingel den 1 juli kl 8.30-9.30. · Debattseminarium; ”2020 är KOL vår tredje vanligaste dödsorsak – hur möter vi utmaningen?”. Monolog om hur det är att ha KOL, av och med skådespelare Iwa Boman från Stockholms Stadsteater. Paneldebatt där läkare, experter, politiker och patient diskuterar KOL-vården i Sverige. Moderator: journalisten och debattören Susanna Popova. Fredag 3 juli kl 8.30-10.30, Wisby Strand, Green Room. Enkel frukost fr kl 8. För ytterligare information: Ann-Christine Berg, informationsansvarig Andas ut, tel. 08-553 231 29, mobil: 0733-35 14 30, e-post: ann-christine.berg@astrazeneca.com [1] Jansson SA et al. Cost of COPD in Sweden according to disease severity. Chest 2002; 122 1994-2002. [2] Siffran avser personer över 45 år som har KOL. (Lindberg A et al. Respiration 2005: 75:72:471-9) Bilaga: Karta med markerade platser för Andas ut aktiviteter

Taggar: