BAC:SAMTAL OM KONST OCH POLITIK PÅ ALMEDALSVECKAN

ALMEDALSVECKAN Under Almedalsveckan 28 juni–4 juli inbjuder BAC i Visby till samtal utifrån frågeställningar om konst och politik. BAC gästas av konstnärsinitiativet Filmklubben som bjuder på frukostsamtal om roller, strategier och estetik inom det politiska fältet och diskuterar hur konsten kan agera politiskt idag.

Begränsat antal platser. Föranmälan nödvändig. Kontakta lisa@balticartcenter.com för att reservera plats. Under hela veckan visar BAC även Invandrararkiven: Demokratin är inte död, den luktar bara konstigt av Carlos Motta. Söndag 28 juni–Lördag 4 juli dagligen kl. 12.00–18.00 PROGRAM Hur och av vem formuleras politiken idag? Filmklubben inbjuder till samtal med Anna Tyllström (forskare i PR- och politik vid Uppsala universitet) och Pelle Strandberg (PR-byrån Strandberg&Haage) kring rollfördelningen och sammanflätningen av politiker, journalister och PR-konsulter. Tisdag 30 juni, kl. 08.30–10.00 (frukost kl. 8.15) Hur ser relationen ut mellan politikens estetik och det politiska i konsten? Filmklubben inbjuder till samtal med America Vera-Zavala (dramatiker, konstnärlig ledare Botkyrka communityteater, politisk aktivist) och Maria Enekvist (projektledare Riksteatern) om att röra sig mellan det politiska och det konstnärliga. Diskussion om konstens villkor och möjligheter att agera politiskt. Onsdag 1 juli, kl. 08.30–10.00 (frukost kl. 8.15) Hur kan vi synliggöra och bekämpa diskriminerande strukturer och främlingsfientlighet? Filmklubben tar avstamp i Carlos Mottas konstverk Invandrararkiven: Demokratin är inte död, den luktar bara konstigt som visas på BAC under Almedalsveckan och inbjuder till samtal med Karla Lopez (före detta riksdagsledamot Miljöpartiet) om kommunikations- och förändringsstrategier med fokus på integrationsfrågan ur ett intersektionellt perspektiv. Torsdag 2 juli, kl. 08.00–09.30 (frukost kl. 8.00) Filmklubben Filmklubben består av konstnärerna Petra Bauer, Michele Masucci och Jesper Nordahl. Filmklubbens samtal på BAC görs i samarbete med Sofia Wiberg och Fredik Svensk. Sofia Wiberg är statsvetare och arbetar med medborgardialog. Fredrik Svensk är konstkritiker och undervisar i konst- och kulturteori vid Konsthögskolan Valand, Göteborgs Universitet. “Filmklubben är en informell mötesplats för en diskussion om den rörliga bildens möjligheter och villkor. Vi vill skapa en fördjupad diskussion om rörlig bild som medel och metod för kritiska frågeställningar. Under Almedalsveckan står det kritiska samtalet om politik och konst i fokus. I vår verksamhet har vi identifierat ett behov bland både konstnärer, filmare och teoretiker att samlas kring en fördjupad och långsiktig diskussion om konstens villkor för att kunna agera politiskt. Genom att stå som värd för, eller gästas av eller helt enkelt samarbeta med olika institutioner, organisationer och ideella föreningar sammankopplas flera praktiker i en temporär mötesplats för en diskussion om den rörliga bildens möjligheter och villkor.” (Filmklubben) Carlos Motta Sverige har sedan decennier etablerat ett internationellt rykte som en demokratisk idealstat, men hur mår egentligen den svenska demokratin idag? Dagens mångkulturella samhälle befinner sig i många avseende långt från jämlikhetens ideal. I konstverket Invandrararkiven: Demokratin är inte död, den luktar bara konstigt närmar sig konstnären Carlos Motta frågan om den svenska demokratin genom att intervjua 8 latinamerikanska invandrare i Sverige som arbetar för att bekämpa diskriminering i relation till ras, religion, kön och/eller sexuell läggning. Invandrararkiven: Demokratin är inte död, den luktar bara konstigt visas på BAC i samarbete med Konsthall C. Verket är producerat av Konsthall C med stöd från iaspis och Kulturrådet i samarbete med Bokförlaget Atlas. BAC Baltic Art Center är ett center för samtidskonst med fokus på produktions- och residency verksamhet för nordiska och internationella konstnärer. BAC är en ideell förening och drivs med stöd från Gotlands kommun, Kulturrådet, Framtidens kultur och Nordiska ministerrådet. BAC- SKEPPSBRON 24 SE-621 57 VISBY SWEDEN TEL +46 498 20 03 39 INFO@BALTICARTCENTER.COM HTTP://WWW.BALTICARTCENTER.COM

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar