Kulturnämden: Het kulturdebatt i Almedalen

– Kulturportföljsmodellen skapar förutsättningar för att vitalisera relationerna mellan stat, region och kommuner. Modellen möjliggör att lokal och regional kunskap om resurser och behov beaktas, vilket ger starka kulturregioner som bidrar till att utveckla en nationell kulturpolitik med både medborgarna och konstnärernas förutsättningar i fokus, sa Rolf Tufvesson, regionråd och ordförande i Region Skånes kulturnämnd, vid dagens debatt i Almedalen.

Kulturpolitiken har på allvar gjort sitt intåg i Almedalen. Region Skånes kulturnämnd bjöd idag torsdagen den 2 juli in till en kulturdebatt i Almedalen under rubriken Från påse till portfölj: En resa med kulturskapare och medborgare i fokus, ett av flera mycket välbesökta kulturarrangemang i Almedalen 2009. Rolf Tufvesson debatterade portföljmodellens möjligheter och utmaningar tillsammans med Kerstin Brunnberg, ordförande Statens Kulturråd, Siv Holma (V), ordförande Riksdagens kulturutskott, Thomas Lantz (M), ordförande Ystads kommunstyrelse och 1 v. ordf. i Region Skånes regionfullmäktige, samt Jan-Åke Björklund, f d regiondirektör och regionutredare, projektledare för Region Norrland. Några nedslag i debatten, bilder från debatten finns tillgängliga via Kultur Skåne - Region Skåne: http://www.skane.se/default.aspx?id=1935 Rolf Tufvesson (KD), regionråd och ordförande i Region Skånes kulturnämnd: – Jag tror att portföljmodellen kan fungera som en garant för konstnärlig frihet och kvalitetsperspektivet genom att det förutsätter tydligare rollfördelning och ökad transparens. Region Skåne har därför sett det som viktigt att inkludera kvalitet som ett mål för kulturpolitiken, det vill säga att främja konstnärlig kvalitet och förnyelse och ge plats för konstens förmåga att gestalta, bryta mönster och vidga det möjligas rum. Kerstin Brunnberg, ordförande Statens Kulturråd: – Det är viktigt med en stark statlig kulturpolitik som kan matcha den regionala. Med portföljmodellen kan det bli mer snack och verkstad och det tror jag är bra för medborgarna och kulturskaparna. Sverige förändras i och med diskussionen om en regionalisering. Det är bra att några går före, som inspiration. Det krävs definitivt olika perspektiv: det statliga, det regionala och det kommunala. Risken är att det blir för mycket konsensus, då blir det tråkigt. Siv Holma (V), ordförande Riksdagens kulturutskott: – Jämlik fördelning av de statliga medlen är viktigt. En risk med kulturportföljen är att regioner som inte kommit så långt hamnar på efterkälken. Tillgång till kultur i hela landet oberoende var man bor är ett viktigt ansvar för den nationella nivån. Thomas Lantz (M), ordförande Ystads kommunstyrelse: – Viktigt att staten är ödmjuk och accepterar att det ser olika ut i landet. Det är då landets kommer att blomstra. Staten måste våga släppa taget, staten måste vara ödmjuk. Jan-Åke Björklund, f d regiondirektör och regionutredare, projektledare för Region Norrland: – Regionkommuner kommer det att bli, jag tror att det blir en kulturportfölj. Ta vara på det. Hur kul är det att backa in i framtiden? Chris Marschall, kulturchef Region Skåne: – Kulturpåsen, Region Skånes unika försöksverksamhet på kulturområdet, har varit problematisk, men fört med sig något mycket gott nämligen en dialog regionalt med t.ex. institutioner med statliga medel men också stärkta relationer med kommunerna är helst avgörande för regionens legitimitet. Arrangemanget i korthet: Debattens moderator Torsten Schenlaer tog i inledningen publiken med på en resa in i framtiden, till 2011 då Skåne fått landets första kulturportfölj. Chris Marschall, kulturchef i Region Skåne, reflekterade kring jakten på den regionala rollen under 10 år av regionförsök i Skåne, en jakt som hon menar har handlat om jakten på ökat samspel med kommuner, kulturliv och inte minst en dialog med staten. Debatten hade fokus på hur processen som leder fram till en kulturportfölj skulle kunna se ut. En panel med företrädare för stat, region och kommun samtalade om vägen till ökat samspel, vilka möjligheter och utmaningar som finns längs vägen. För mer information och kommentarer: Rolf Tufvesson (KD), regionråd och ordförande i Region Skånes kulturnämnd, tfn. 0705-17 31 04 Kerstin Brunnberg, ordförande Statens Kulturråd, tfn. 0705 – 98 50 17 Siv Holma (V), ordförande Riksdagens kulturutskott, tfn. 070 – 34 39 583 Thomas Lantz (M), ordförande Ystads kommunstyrelse, tfn. 0709 – 47 71 92 Jan-Åke Björklund, f d regiondirektör och regionutredare, projektledare för Region Norrland, tfn. 070 – 75 06 777 Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning: Chris Marschall, kulturchef, tfn 0418-35 07 30 Mats Hallberg, kulturutvecklare, tfn 0768-87 19 73, mats.hallberg@skane.se Presskontakt: Eva Nilsson Mesch, kommunikationschef, Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning, 0768-87 19 57, eva.nilssonmesch@skane.se Webb: http://www.skane.se/kultur

Taggar:

Prenumerera