Länsstyrelsen på Gotland: PRESSKONFERENS - Om Gotlands elförsörjning och elkabel till fastlandet

Residenset, Strandgatan 1 Tisdagen den 30 juni kl. 10.30-11.30.

Efter samtal med generaldirektören för affärsverket svenska kraftnät, Mikael Odenberg, får jag härmed inbjuda till ett informationsmöte om Gotlands elförsörjning. Dagens elnät begränsar möjligheterna till fortsatt utbyggnad av vindkraften på Gotland. Tillsammans med regeringens vindkraftssamordnare för sydöstra Sverige och företrädare för Gotlands kommun uppvaktade jag därför Svenska Kraftnät under hösten 2008. Sedan dess har Svenska Kraftnät bedrivit ett analys- och utredningsarbete. Generaldirektören Mikael Odenberg är nu beredd att informera om de slutsatser som han drar av detta arbete. Välkomna Marianne Samuelsson Landshövding

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar