Länsstyrelsen på Gotland: PRESSTRÄFFAR UNDER ALMEDALSVECKAN

Upptäck Gotland och för oss aktuella frågor

Länsstyrelsen arrangerar tre pressträffar under Almedalsveckan. Vi vill presentera och visa upp för oss aktuella frågor, och som vi också bedömer är av stort nationellt intresse. Under cirka 2 timmar (13.00 – 15.00) kommer personal från Länsstyrelsen m fl, att ge en bild av ämnet. Samtliga pressträffar genomförs på platser inom en radie av 2 mil från Visby. Vi bjuder på kaffe och macka! Alla pressträffar utgår med buss från Almedalsbiblioteket. Du måste anmäla dig i förväg eftersom platsantalet är begränsat. Tisdag Hur klarar vi av att underhålla 92 medeltida kyrkor? Gotland är unikt med sina 92 medeltida kyrkor, en kulturskatt av stort värde. Men hur klarar vi av att underhålla dessa när församlingarna minskar? Presskonferensen är förlagd till Källunge kyrka, en av Gotlands allra märkligaste kyrkor med spännande historia. Möt Joakim Hansson, kyrkoantikvarie på Länsstyrelsen. Onsdag Vattentema – från bäck till hav Algblomning i Östersjön, otjänligt vatten i våra brunnar och förorenade vattendrag. Men vad är egentligen sanningen och vad gör vi, och vad kan vi göra för att höja kvaliteten på vårt vatten? Emilie Vejlens, Lars Vallin, Ulf Lawergren, Peter Landergren och Pia Lindberg från Länsstyrelsen medverkar. Plats: Stranden vid Lummelunda bruk. Fredag Så bekämpar vi almsjukan Gotland är den del i landet som sist drabbades av almsjukan, den sjukdom som helt slår ut almbeståndet. På Gotland har vi nu gjort stora insatser för att stoppa spridningen av sjukdomen. Men, det är inte bara almarna som är sjuka, även asken hotar att försvinna. Länsstyrelsen berättar om vilka insatser man gör för att rädda almarna! Plats: Ekeby änge. Medverkar bl a Inga Lena Östbrandt, Karin Wågström och Göran Allard från Ängskommittén. Anmäl dig senast 10.00 den dag pressträffen är, till: Lars Bäckman Informationsansvarig, Länsstyrelsen på Gotland Tfn 0498-29 21 08 eller mobil 070-533 98 45.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar