Lärarnas Riksförbund: Starkt stöd för den förda skolpolitiken

Skolan är viktig för väljarna. Det visar ännu en undersökning som valforskare vid Göteborgs universitet gjort och som presenteras i DN i dag. Betydelsen av skol- och utbildningsfrågor har växt i valen sedan slutet av 1970-talet. - Väljarna är tydliga. Man vill ha tidigare betyg, större likvärdighet med en nationellt finansierad skola, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

- Väljarna vill ha tidigare betyg, större likvärdighet med en nationellt finansierad skola samt bättre stöd till elever med särskilda behov. Dessutom vill väljarna se en ökad satsning på kunskapsuppdraget, säger Metta Fjelkner. Valforskarnas resultat bekräftas också av Lärarnas Riksförbunds stora undersökning bland 3000 väljare. Där anser 37 procent av väljarna att skolfrågan skulle kunna vara avgö¬rande vid val av politiskt parti vid nästa riksdagsval. - Vår väljarundersökning, som vi har diskuterat under vårens alla politiska stämmor, visar att väljarna vill se den skola som Lärarnas Riksförbund arbetat för under lång tid - och nu fått politiskt gehör för. Många förslag från regeringen går helt i linje med vad LR fört fram, säger Metta Fjelkner. Längst ned i detta pressmeddelande kommer en sammanfattning av Lärarnas Riksförbunds stora undersökning av svenska folkets åsikter om skolan. Under Lärarnas Riksförbunds seminarier i Almedalen kommer vi att lyfta fram skolan ur såväl lärarnas som elevernas perspektiv. Måndag 29 juni 13.00-14.30 Vad hände med den svenska skolpolitiken? Vilka drivkrafter ligger bakom att så många delar inom svensk skola ha försämrats? Tisdag 30 juni 10.30-12.00 Vad händer med skolan efter valet 2010? Hur ser oppositionens vision för skolan ut och hur ser en fortsättning på en borgerlig skolpolitik ut? Arrangeras tillsammans med Lärarförbundet. Onsdag 1 juli 10.00-11.30 Vem tar ansvar för att alla elever får samma chans? Handlar skolans kris om bristande resurser eller ineffektiv styrning? Onsdag 1 juli 15.30-17.00 Finns det mer än kunskap i skolan? En del hävdar att skolan har fler uppdrag än kunskapsuppdraget. En diskussion om vad som skapar framgångsrika skolor. Arrangeras tillsammans med Sveriges Elevråds Centralorganisation, SECO. Alla seminarier i Biblioteksaulan, E22, Högskolan. Pressmeddelande: http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=992028 Sammanfattning av väljarundersökningen: http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=992029 Hela rapporten: http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=992030

Taggar: