Naturskyddsföreningen: Pressinbjudan: Vem ska betalar vid en kärnkraftsolycka?

I regeringens energiproposition slås fast att kärnkraftsindustrin ska betala sina egna kostnader, inklusive försäkringar för en eventuell olycka. Idag har staten tagit på sig det yttersta ansvaret för kostnaderna vid en olycka. Naturskyddsföreningen har granskat vad detta skulle innebära och vilka konsekvenser det skulle få för elpris och kärnkraftens möjlighet att konkurrera.

Granskningen av atomansvarigheten presenteras på ett seminarium i Almedalen som hålls på kärnavfallsbåten Sigyn. Seminariet genomförs i samarbete med Miljörörelsens kärn¬avfallsgranskning MKG. Seminariet diskuterar också den nyligen beslutade svenska slutförvarsprogrammet. Den svenska industrins KBS-metod har nyupptäckta brister. Forskare på KTH anser att kopparkapslarna kan rosta sönder redan tidigt. Peter Szakàlos, forskare vid Korrosionslära, Kungliga tekniska högskolan, berättar om riskerna för kopparkorrosion om kärnkraftsindustrins KBS-metod används. Seminariet avslutas med ett samtal mellan Mikael Karlsson, ordförande i Natur¬skyddsföreningen och SKB:s VD Claes Thegerström. DAG: Fredagen den 3 juli TID: 10.30-12 PLATS: Sigyn, i Visby hamn, Almedalen Visby Välkomna!

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar