Open Source Sweden:Öppna Almedalen - Det är dyrt att inte använda öppna IT-format

Antalet företag som arbetar med öppen källkod och öppna standarder ökar ständigt i Sverige. Öppen källkod ifrågasätts inte av näringslivets av IT-avdelningar

Antalet företag som arbetar med öppen källkod och öppna standarder ökar ständigt i Sverige. Öppen källkod ifrågasätts inte av näringslivets av IT-avdelningar. Men det offentliga Sverige rör sig långsamt och förlorar därför stora pengar. Svensk offentlig sektor förlorar stora belopp på att inte ta till sig öppenheten. Bristen på användning av öppna standarder leder till inlåsningar som kostar mycket pengar. Oviljan att se utanför slutna lösningar likaså. Föreningen Open Source Sweden deltar under Almedalsveckan för att få det offentliga Sverige att hinna ikapp den internationella utvecklingen, med länder som Holland, Norge och Danmark i täten. I två seminarier visar vi goda exempel från omvärlden och diskuterar varför det går så långsamt i Sverige. Är det enbart tröghet, okunskap eller ovilja? Eller finns det aktörer som framgångsrikt motverkar den internationellt så starka utvecklingen mot ökad användning av öppen programvara och öppen källkod? Tisdag den 30/6 visar vi exempel från Statebank of India och Osby kommun, kl 09.30 på Konstmuseet. Seminariet modereras av Mats Östling, Stockholms kommun, som har lång erfarenhet av öppen källkod och offentlig sektor. Torsdag den 2/7 kl 14 på Högskolan, berättar Mike L. Kortekaas, projektledare för införandet av öppen källkod och öppna standarder i Nederländernas statsförvaltning, om varför man valt sin strategi. På torsdag diskuterar vi också den svenska regeringens nya e-förvaltningsdirektiv, som tydligt betonar en öppen strategi. Men teori och praktik är inte alltid samma sak. Vilka är de enskilda myndigheternas operativa beslut? Går de med eller emot regeringens strategi? Varje dag finns representanter för föreningen i tältet i inre hamnen, för att svara på frågor och diskutera. Frågestund måndag till torsdag klockan 12.00. För vidare information kontakta Björn Lundell (Ph.D.), ordförande, 0768-77 91 48, bjorn.lundell@his.se Hillar Loor, vice ordförande, 0706 290 292, hillar@imcode.com Visby den 29 juni 2009 Open Source Sweden Om föreningen Open Source Sweden är en förening av leverantörer av öppen programvara. Syftet är att sprida information om öppen programvara och öppna standarder till politiker, företrädare för myndigheter och offentlig förvaltning, näringslivet och privatpersoner. Vi anser att det är är ett demokratiskt krav att offentligt finansierad programutveckling ska licensieras och tillhandahållas som öppen programvara liksom att all offentlig upphandling ska baseras på öppna standarder. Mer information om föreningen finns på: http://www.opensourcesweden.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar