Ordrum AB: Kastar vi bort vår tid på onödiga möten i Almedalen?

Vi sitter i möten i tid och otid, kanske merparten av vår arbetstid. I många fall är den som leder mötet oförberedd och mötesdeltagarna ditkommenderade. Resultatet blir därefter. Kostnaderna för alla möten – räknat i arbetstid, resor, kost och logi – är enorma. Ändå ägnas förvånansvärt lite tid åt förberedelser. I seminariet Mötet – kärnan i det politiska samtalet under Almedalsveckan diskuteras utformning och ledning av möten – och hur man kan finna effektiva och kreativa mötesmetoder för att skapa goda möten. Den som arrangerar ett möte står inför många utmaningar. Hur skapa en möteskultur där människor och åsikter verkligen möts? Hur får man de tysta att tala och hur hanterar man dem som aldrig vill sluta tala? Hur få deltagarna att känna sig delaktiga, sänka axlarna och lossa en aning på slipsen? Under seminariet Mötet – kärnan i det politiska samtalet diskuterar Anna Jöborn och Erik Mattsson vägar till det goda mötet utifrån sin nyutkomna bok Möteskokboken (www.moteskokboken.se). Seminarieledare är Charlotte Signahl, Moderator.se Måndagen den 29 juni kl 11.00-11.45 på Almedalens hotell, Strandvägen 8, Visby. Samma seminarium ges även kl 13.00-13.45. Erik Mattsson är föreläsare, moderator och utbildare i kommunikation sedan mitten av 90-talet. Erik har ett förflutet som förbundsordförande för Röda korsets ungdomsförbund, han har undervisat i retorik vid Uppsala universitet samt arbetat som skådespelare. Anna Jöborn är föreläsare, forskningsledare och fil. dr i mikrobiologi. En stor del av hennes arbete de senaste åren har handlat om att skapa effektiva kommunikations- och forskningsprocesser i frågor kring hållbar utveckling. Arrangörer Ordrum AB arbetar med kommunikation – från retorik och presentationsteknik, till bemötande och service, via berättande och mötesledning. Se mer på www.ordrum.se Moderator.se är ett nätverk av professionella moderatorer.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar