power circle: Inbjudan till seminarium - Elbilarna räddar miljön och skapar nya jobb!

En introduktion av 600 000 elfordon i Sverige till år 2020 skulle starkt bidra till att minska utsläppen av koldioxid från transportsektorn och samtidigt minska beroendet av olja. Det krävs kraftfulla insatser för att nå denna vision, men om vi lyckas skulle det göra Sverige till ett föregångsland när det gäller elfordon. Sverige bör vara med och leda det teknikskifte som vi nu kan skönja inom transportsektorn. Detta skapar förutsättningar för betydande teknisk och industriell utveckling i landet. Seminariet behandlar möjligheterna att lyfta fram Sverige som ett ledande elbilsland och visar på offensiva tekniska satsningar och nya affärslösningar. Plats: Seminariesalen på M/S Sigyn i Visby hamn Tid: Måndag 29 juni 2009 kl 10:15 - 12:30 Program 10:15 Elfordon för både miljön och jobben Välkommen till en dag om elfordon Morgan Andersson, Elforsk 10:20 Vad innebär nollvisionen för koldioxid? Elektrifering av transportsektorn Hans Folkesson, IVA 10:30 När kommer elbilarna? Kan vi nå visionen om 600 000 elfordon i Sverige till år 2020? Sten Bergman, Elforsk 10:40 Elbilar, en möjlighet för nya affärer? Demonstrationsprojekt i samverkan Christer Asplund, Power Circle 10:50 Elbilar för framtiden! Volvos nya satsning Anders Kärrberg, Volvo Personvagnar 11:00 Nya initiativ på elbilsomådet Vad sker i Trollhättan? Tore Helmersson, Innovatum AB 11:05 Hur tänker en utvecklingsaktör? Vad är True Electric? Thomas Bergfjord, Electroengine 11.10 Sverige på världskartan – vad kan vi erbjuda som testland för elbilar? Peter Öhman, Test Site Sweden 11:20 Kort bensträckare 11:25 eMobility och Vattenfalls ambitioner Göran Lundgren, Vattenfall 11:35 Smart Mobility Gotland Sven Sandström, Smart Mobility 11:45 Familjen elbil i Sverige Lars Magnusson, Elbil Sverige 11:55 Varför erbjuder McDonald’s laddning? Petra Dahlman, McDonald’s 12:05 En samlad svensk satsning på elfordon. Vad gör vi för att få snurr på hjulen? Stefan Montin, Elforsk 12:15 Frågestund Samtliga medverkande 12:30 Avslutning 12:35 Lunch i tälten på kajen

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar