Svensk Energi: Med el gör vi allt möjligt, välkommen till Svensk Energi i Almedalen!

Måndag 29 juni, 15.30 - ca 18.45, m/s Sigyn, Visby hamn: ”Är en miljon elfordon möjligt i Sverige 2020?”

Elbilar och laddhybrider har potential att minska utsläppen av CO2 och farliga partiklar från transportsektorn. Men vad skulle krävas för att möjliggöra en massintroduktion av elfordon? Elbranschen är beredd att dra fram el och bygga laddstationer där det behövs men andra aktörer har också en roll att spela. Energimyndigheten har nyligen föreslagit ett demonstrationsprogram för elfordon om 250 – 600 miljoner kr under fyra år. För att förverkliga det krävs att fler aktörer engagerar sig. Moderator: Susanna Popova Del 1: Elfordon – vad händer just nu? Inledning: Svensk Energis VD Kjell Jansson hälsar välkommen Elfordon – trendspaning: Bosse ”Bildoktorn” Andersson ger oss sin syn på elbilar Presentation av Energimyndighetens slutsatser och förslag kring demonstrationsprogram för elfordon: Tomas Kåberger, generaldirektör för Energimyndigheten Är det möjligt att få fram laddstolpar i tid?: Marie Fossum, projektledare elfordon, Fortum Elnät Bilarna – fantasi eller verklighet?: Ulf Perbo, vice VD, Bil Sweden Del 2: Paneldiskussion –fördelar och nackdelar med elfordon Peter Eriksson, språkrör mp Sofia Arkelsten, riksdagsledamot m Anders Knape, ordf Sveriges Kommuner och Landsting Tomas Kåberger, Generaldirektör, Energimyndigheten Ulf Perbo, vice VD, Bil Sweden Bo Nordmark, VD, Powercircle (som håller på med demonstrationsprojekt för laddstationer och elbilar) För mer information, kontakta Inger Abrahamson, 0708-94 26 39, inger.abrahamson@svenskenergi.se www.svenskenergi.se

Taggar:

Prenumerera