Svensk Kollektivtrafik: Pressinbjudan till politisk debatt

Hur kan kollektivtrafikens marknadsandel fördubblas – genom omreglering eller andra lösningar?

Kollektivtrafikens branschorganisationer vill fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. En statlig utredning föreslår samtidigt omreglering av kollektivtrafiken. Förslagen och de diskussioner som förs i branschen syftar alla till att öka kollektivtrafikens andel med resenärens behov i centrum. Dagens debatt handlar om beslut som kommer att forma vardagsresandet för människor under många år framöver. Vilken väg är bäst att gå för att få fler nöjda resenärer och samtidigt en hållbar utveckling? Politisk debatt mellan Jan-Evert Rådhström (M), Sven Bergström (C), Christina Axelsson (S), Nina Larsson (FP), Karin Svensson Smith (MP) – alla från Riksdagens trafikutskott samt Anders Knape (M) ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Tid och plats: Onsdagen den 1 juli kl. 14.30-15.45, Spegelsalen på Clarion Hotel Wisby. Moderator: John Chrispinsson. Debatten arrangeras av Svensk Kollektivtrafik, Bussbranschens Riksförbund (BR), Branschföreningen Tågoperatörerna och Svenska Taxiförbundet. För mer information Charlotte Wäreborn, vd, Svensk Kollektivtrafik, 070-528 08 70 Anna Grönlund, förbundsdirektör, Bussbranschens Riksförbund, 073-648 72 02 Peder Wadman, vd, Branschföreningen Tågoperatörerna, 070-602 14 46 Lennart Hamnered, ordförande, Svenska Taxiförbundet, 0705-57 45 50 Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik är branschens gemensamma initiativ för att på sikt fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Projektet drivs av Svensk Kollektivtrafik, Bussbranschens Riksförbund (BR), Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). För mer information se www.fördubbling.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar