Svenska FN-förbundet: Få svenska militärer i FN-tjänst

Trots tolv års löften om en ökning av Sveriges fredsfrämjande militära insatser sänds ännu inte fler soldater ut i fält. Antalet svenska soldater i FN-ledda insatser ligger samtidigt på en historiskt låg nivå. Detta framgår av den rapport, ”Försvarsmaktens internationella insatser”, som Svenska FN-förbundet presenterar vid det Säkerhetspolitiska Sommartorget under Almedalsveckan.

Svenska FN-förbundet diskuterar i en ny rapport hur försvarsbesluten efter det kalla krigets slut har påverkat det svenska försvarets internationalisering. Genom aldrig tidigare tillgänglig statistik visas hur den svenska utlandsstyrkans omfattning har utvecklats sedan mitten av 60-talet. Trots talet om ökad internationalisering av försvaret är antalet svenska soldater i utlandstjänst fortfarande lägre än under 1970- och 1990-talen. Truppbidragen går nästan uteslutande till EU- och Nato-ledda insatser. Rapporten presenteras av Jens Petersson, handläggare för freds- och säkerhetsfrågor på Svenska FN-förbundet, vid seminariet ”Från blå baskrar till EU-korvetter – vad ska Sverige bidra med militärt utomlands?” på Säkerhetspolitiskt sommartorg i Visby under Almedalsveckan. Tid: måndagen den 29 juni kl 14.15-15.45 Plats: Björkanderska magasinet, Skeppsbron 24, vid Visbys hamn Medverkande är Allan Widman (FP), Jytte Guteland, ordförande SSU, och Jens Petersson, Svenska FN-förbundet. Samtalet leds av Jan Joel Andersson, Utrikespolitiska Institutet. Jens Petersson nås för kommentarer om rapporten på telefon 070-770 25 82 samt på plats i Visby.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar