Svenskt Marintekniskt Forum: Havet, en resurs för utveckling och tillväxt

Datum: 30 juni 2009 Tid: 09:30 – 11:40 Plats: Medeltidshotellet, Norra Kyrkogatan 3-7, Visby 9:30 - 10:00 Den maritima näringen har betydelse för Sverige Patric Westdahl, Svenskt Marintekniskt Forum Svenskt Marintekniskt Forum stödjer samverkan mellan företag, skolor, universitet, forskare och myndigheter. På vår projektarena arbetar vi gränsöverskridande med marin utveckling. Hur stor är den marina näringen. En inventering av alla maritima företag i fritidsbåtsektorn samt handelssjöfartens underleverantörer redovisas. 10:00 – 10:30 Västsverige som klustermotor för den maritima näringen, Patric Westdahl, Svenskt Marintekniskt Forum Hur viktig är den maritima näringen för Västsverige och vilka aktiviteter kan göras för att förstärka den? Hur kan vi gå vidare med den västsvenska maritima näringen för att skapa ett tydligare Maritimtkluster och arbeta för en nationell maritimstrategi? 10:30 – 11:10 Miljödeklaration för fritidsbåtar, Kerstin Hindrum, Svenskt Marintekniskt Forum Krav och önskemål från såväl kunder som samhälle att tala om vilken miljöbelastning en produkt ger kommer att öka. Båtunionens initiativ till att utse MiljöBästa båt är ett tecken på det. Önskemål om att samlas kring ett gemensamt system för såväl extern marknadsföring som det interna arbetet finns och arbete pågår inom branschen inom specifika områden. 11:10 – 11:40 Forskning och företag i samarbete för miljövänliga båtbottenfärger – ett kommersiellt genombrott på gång? Per Jansson, I-Tech AB Forskning och företag i samarbete för miljövänliga båtbottenfärger – ett kommersiellt genombrott på gång? Hur ser förutsättningarna ut för att kunna lansera teknik som kan påverka miljön positivt för ett utvecklingsföretag; ekonomiska, myndighetsmässiga och marknadsmässiga förutsättningar diskuteras. Välkommen!

Taggar: