Sveriges Antidiskrimineringsbyråer:Seminarieinbjudan: Lokalt antidiskrimineringsarbete – Hur och för vem?

Hur kan man driva ett lokalt antidiskrimineringsarbete. Vilken roll har lokala antidiskrimineringsverksamheter vid sidan av en ny diskrimineringsombudsman och intresseorganisationer som får driva diskrimineringsärenden i domstol? DAG: Måndagen den 30 juni TID: 17.00-17.30 PLATS: Östersjötorget, Silon DELTAGARE: Car Lind, jurist från Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Välkomna! Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk av ideella verksamheter som arbetar lokalt. Vårt uppdrag är att förebygga och motverka all form av diskriminering i samhället oavsett om diskrimineringen beror på etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder samt könsöverskridande identitet eller uttryck. Till oss kan du komma för att få gratis juridisk rådgivning eller råd och stöd om du upplever att du blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier. Vi arbetar under tystnadslöfte. Vi erbjuder även information och utbildning. Besök våra lokala byråer på www.adbsverige.se Vid frågor under Almedalsveckan ring Lina Larhult, tel. 070-75 79 523 eller Patric Siesing, tel. 070-85 53 699 Kom gärna och hälsa på oss i vår monter på Östersjötorget.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar