Sveriges Antidiskrimineringsbyråer:Seminarieinbjudan: Religionsutövning på arbetsplatser

Ida Annerstedt, jurist på Byrån för Lika Rättigheter i Kista redogör för "Religionsutövningens gränser på arbetsplatsen". Hon har tittat på EU-domstolens praxis, Europakonventionen om Mänskliga Rättigheter och diskrimineringslagen. Under seminariet exemplifierar Ida utifrån verkliga fall. DAG: Tisdagen den 29 juni TID: 15.00-15.30 PLATS: Östersjötorget, Silon DELTAGARE: Ida Annerstedt, jurist från Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Välkomna! Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk av ideella verksamheter som arbetar lokalt. Vårt uppdrag är att förebygga och motverka all form av diskriminering i samhället oavsett om diskrimineringen beror på etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder samt könsöverskridande identitet eller uttryck. Till oss kan du komma för att få gratis juridisk rådgivning eller råd och stöd om du upplever att du blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier. Vi arbetar under tystnadslöfte. Vi erbjuder även information och utbildning. Besök våra lokala byråer på www.adbsverige.se Vid frågor under Almedalsveckan ring Lina Larhult, tel. 070-75 79 523 eller Patric Siesing, tel. 070-85 53 699 Kom gärna och besök oss i vår monter på Östersjötorget.

Prenumerera

Dokument & länkar