Swedtrain: Kom och var med i samtal om Framtidens stadstrafik!

Medverka i samtal om framtidens stadstrafik i Sverige. Lyssna till ledande företrädare för tågtillverkare samt goda exempel där man lyckats med att minska trängsel och klimatpåverkan, samtidigt som resenärernas blivit mer nöjda och nya spännande stadsmiljöer skapats. Ta del av politikernas syn och diskutera möjligheter, hinder och fallgropar.

Medverkar gör Klas Wåhlberg som är VD på Bombardier Transportation Sweden samt Lars Kleppe, VD på Alstom i Sverige. Båda företagen har erfarenheter från lyckade exempel på införande av t ex spårvagn från många städer runt om i världen. Medverkar gör också Eva Andersson, kommunalråd i Norrköping. Hon kan berätta om erfarenheter från utbyggnaden av spårväg. Seminariedelen efterföljs av en debatt där man kommer att diskutera frågor som hinder och möjligheter för en ökning av spårtrafiken i svenska städer,varför har utbyggnaden skett så mycket snabbare i Europa än i Sverige, hur löser man finansieringen, vilka politiska beslut behövs för att underlätta? Medverkar i denna debatt gör riksdagsmän och kommunpolitiker, nämligen: Eva Andersson, kommunalråd (s), Norrköping, Christina Axelsson (s), riksdagens trafikutskott, Nina Larsson (fp), riksdagens trafikutskott, Karin Svensson Smith (mp), riksdagens trafikutskott, Solveig Zander (c), riksdagens trafikutskott samt Christer G Wennerholm (m), trafiklandstingsråd. Välkommen till Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, Lokal D24 på måndag den 29 juni 2009 kl 16.30 - 18.00. Ingen föranmälan krävs. Kaffe och macka finns från 16.00! Samtalsledare är Christer Ljungberg. Välkommen!!!! Seminariet ordnas av Swedtrain , www.swedtrain.org , kontaktperson Magnus Davidsson 070-3770665

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar