Beroendecentrum Stockholm​ & Sveriges Kommuner och Landsting : Missbruk i kombination med psykisk störning – hur gör man då?

Personer med samsjuklighet har komplexa vårdbehov och får ofta inte rätt vård och behandling. För att kunna garantera rätt missbruks- och beroendevård krävs att landsting och kommuner arbetar fram effektiva samverkansmetoder.

Onsdag 7 juli anordnar Beroendecentrum Stockholm en paneldebatt under Almedalsveckan för diskussion om samsjuklighet och samverkan. Hur ser problemet ut? Vad kan göras? Vilka krav ställs på huvudmannaskapet?

Dessutom presenteras två goda exempel – integrerade mottagningar och Case Management.

Tid: Onsdag 7 juli kl. 10.30–11.15
Plats: Hästgatan 10, Psykisk-hälsa kaféet (Visby Kaffe och Chokladaffär)

Medverkande: Henrik Hammar (M), Björn Fries (S), Gunborg Brännström, SKL och Stefan Borg, Beroendecentrum Stockholm. Moderator: Ted Bergdahl.

För ytterligare information:

Anna Liedbergius, Beroendecentrum Stockholm, tel 0701-655584
Gunborg Brännström, Sveriges Kommuner och Landsting, tel 070-4843254

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar