Beroendecentrum Stockholm:​Är det svårt med brukarinflytande?

Begreppen brukare, brukarorganisation och brukarinflytande används allt flitigare, men vad betyder det? Och hur mycket inflytande får egentligen brukaren? Debatt kring brukarmedverkan och brukarrevision, och nyttan av dem.

Under Almedalenveckan anordnar Beroendecentrum Stockholm en paneldebatt kring brukarmedverkan. Dessutom presenteras en ny form av brukarinflytande – certifierad HBT-mottagning.

Tid: Onsdag 7 juli kl. 11.15-12.00
Plats: Hästgatan 10, Psykisk-hälsa kaféet (Visby Kaffe och Chokladaffär)

Medverkande:
Camilla Svenonius, RFHL, Berne Stålenkrantz, Svenska Brukarföreningen, Ann-Marie Wulfstrand-Byhlin, Verdandi, Gunborg Brännström, projektchef Kunskap till praktik, Sveriges Kommuner och Landsting och Åsa Magnusson, biträdande verksamhetschef Beroendecentrum Stockholm. Moderator: Ted Bergdahl.

Anna Liedbergius, Beroendecentrum Stockholm, tel 0701-655584
Gunborg Brännström, Sveriges Kommuner och Landsting, tel 070-4843254

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar