Beroendecentrum Stockholm inbjuder till 3 seminarier på Hamngatan 3 den 8 juli!

Läkemedelsmissbruk. Ett folkhälsoproblem?  Frukostseminarium

Hur många är det som missbrukar läkemedel? I vilka grupper ökar missbruket? Hur ser det ut i olika delar av landet? Har primärvården en roll i utbredningen av läkemedelsmissbruk? Medverkar gör bland andra Sara Wallhed, leg. psykolog och expert i missbruksutredningen, Unni Drougge författare och bloggare, Björn Johnson docent Malmö Högskola, Stefan Borg chef Beroendecentrum Stockholm. Moderator: Ted Bergdahl PR-konsult.

 

Tid: Torsdagen den 8 juli kl 09.00-10.30

Plats: Hamngatan 3

 ***

 Kvinnor i riskbruk, missbruk och beroende. Lunchseminarium.

I vilka grupper ökar missbruket? Vad är det för skillnad mellan mäns och kvinnors drickande? Vad görs för missbrukande kvinnor? Finns det genusperspektiv och könsskillnader i beroendevården? Medverkar gör Iris Denstedt-Stigzelius, KSAN, Gudrun Schyman talesperson för F!, Stefan Borg, chef Beroendecentrum Stockholm, Anna Thurang, doktorand. Moderator: Gunborg Brännström Kunskap till praktik, Sveriges kommuner och landsting.

 Tid: Torsdagen den 8 juli kl 12.00-13.30

Plats: Hamngatan 3

 ***

 Partyknarkarna. Finns de? Seminarium och mingel.

Är det vanligt med kokain på krogen? Sprids det till nya grupper? Vilka insatser görs för att förhindra missbruk och vilken behandling erbjuds? Vad har våra insatser för resultat? Medverkar gör Paula Liljeberg chef Maria Ungdom, Isobel Hadley Kamptz författare och skribent, Björn Fries regeringens fd narkotikapolitiska samordnare, Christoffer Bohman kommissarie Polishögskolan.

Moderator: Anna Liedbergius, Beroendecentrum Stockholm.

 Tid: Torsdagen den 8 juli kl 14.30-16.00

Plats: Hamngatan 3

  Välkommen!

 Presskontakt: Anna Liedbergius, 0701-655584

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga