Bolagsverket:​ Myndigheterna om sin utveckling av information och service för företagare

Torsdag 8 juli, 15.00-16.30
Almi, Cramérgatan 1, Visby
Arrangör: Bolagsverket, Skatteverket, Tillväxtverket

Beskriving:
I några år har flera myndigheter utvecklat och levererat gemensam information och service till företagare. Sydsvenskan kallade den myndighetsgemensamma Starta företag-dagen ”skattkista för företagare”. Utvärderingen av broschyren Starta företag konstaterade att myndigheterna tillsammans tagit fram en ”i det närmaste optimal produkt”. Nu senast är det i den nya företagarsajten verksamt.se som myndigheternas information och e-tjänster samlas. Vad är resultatet av samarbetet? Vad är på gång och vilka är utmaningarna?

Medverkande:
Annika Bränström. generaldirektör Bolagsverket
Lena Rooth, avdelningschef Tillväxtverket
Margareta Benneck, Skatteverket
Anna Johansson, verksamt.se
Ulf Larsson, Samverkansgruppen starta och driva företag
Välkommen!
Se även Almedalsveckans officiella webbplats:
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/5890
Bolagsverket, Skatteverket och Tillxäxtverkets nya företagarsajt:
www.verksamt.se
*****************************************************************
Bolagsverkets generaldirektör Annika Bränström medverkar också i Nyföretagarcentrum Sveries seminarium "Alla talar om företag - så får vi fler", torsdag 8 juli, 13.00-14.20, Erlanderska rummet, Clarion Hotel Wisby, Standgatan 6.
Se även Almedalsveckans officiella webbplats:
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/6621
*****************************************************************

Daniel Sjöberg
Marknadsföring och Samverkan
Informations- och försäljningsavdelningen
Telefon direkt: 060-18 40 03 Mobil: 070-593 78 44
daniel.sjoberg@bolagsverket.se
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall (Besökare: Stuvarvägen 21)
Telefon: 060-18 40 00, Fax: 060-12 98 40
bolagsverket@bolagsverket.se - www.bolagsverket.se

Bolagsverket granskar, registrerar och informerar
- för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv

Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med 500 anställda i Sundsvall som
– registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar m.m.
– erbjuder företagsfakta (information om företag och föreningar ur våra register)
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tfn: 060-184000, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se
Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se
Sök och köp företagsfakta: www.bolagsverket.se/foretagsfakta
Upptäck fördelarna med våra e-tjänster: www.bolagsverket.se/etjanster
Statistik om företag och föreningar: www.bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/

Taggar:

Om oss

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga

Dokument & länkar